[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Komunikaty
KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY W SPRAWIE SPOTKANIA W KGP, 06.04.2011

Dnia 6 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem Komendy Głównej Policji. Ze strony służbowej w spotkaniu udział wzięli:

Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej MATEJUK, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi – Jan GAŁADYK oraz dyrektorzy biur: logistyki, kadr i szkolenia, finansów oraz kontroli.

Z ramienia naszego związku w spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Komisji Krajowej ZZPP:

Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Joanna STEC - TRZPIL - Lubelski Zarząd Wojewódzki,
Małgorzata KUBAK - Lubelski Zarząd Wojewódzki.

Tematyka spotkania dotyczyła:

- TRANSFERU PRACOWNIKÓW DO CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
To zagadnienie stanie się tematem odrębnego spotkania, w którym szczegółowo omówiona zostanie problematyka związana z m.in. przyłączaniem poszczególnych stacji obsługi do CUL (np. stacja z ul. Iwickiej (KGP) będzie włączona 1 sierpnia 2011 roku, zaś pozostałe stacje, z województw których komendanci wyrazili aprobatę aby zostały przyłączone do CUL - od 1 września 2011 r.);

- REALIZACJI BUDŻETU Z 2001 ROKU
Otrzymaliśmy deklarację kierownictwa KGP, że na funduszu wynagrodzeń pracowników Policji nie będą dokonywane żadne przesunięcia na cele rzeczowe. Wszystkie wygospodarowane oszczędności w ramach § 401 i § 402 pozostaną u dysponentów i mogą być rozdysponowane wg uznania, byleby zgodnie z obowiązującą dyscypliną budżetową. Jedynie oszczędności wygospodarowane przez Komendy Wojewódzkie/Stołeczną Policji z dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały sprowadzone do budżetu KGP w celu opłacenia wysokiej składki na PFRON. Ponadto otrzymaliśmy informację, że Biuro Finansów Komendy Głównej Policji przygotowało wieloletni plan finansowy na najbliższe 4 lata, w którym to znalazło miejsce na zapis dotyczący 3% wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji począwszy od 2012 roku.

- ETAPU PRAC NAD PROGRAMEM MODERNIZACJI POLICJI NA LATA 2012 – 2015
Na chwilę obecną istnieją dwa projekty ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2015. W dniu 05 kwietnia br. Jerzy MILLER - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył wniosek do Donalda TUSKA - Premiera RP w sprawie kontynuowania prac nad tzw. ustawą modernizacyjną na lata 2012 – 2015. W przygotowanym programie rządowym znalazł się zapis dotyczący planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w kolejnych latach obowiązywania ustawy: w drugim roku o 100,- i kolejnych po 150,- złotych w skali roku. Program nie przewiduje zwiększenia ilości etatów cywilnych na kontynuowanie procesu przesuwania etatów policyjnych z komórek logistycznych do zadań podstawowych w Policji.
Drugi z projektów to projekt poselski autorstwa posła PIS Jarosława Zielińskiego. Projekt ten znacząco różni się od koncepcji opracowanej przez MSWiA. Czas modernizacji Policji przewidziano na cztery lata a wydatki zostały określone na kwotę 1 760 104 tys. złotych. Środki w wysokości 71 008 tys. złotych zaplanowane w poselskim projekcie ustawy będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie zatrudnienia 1500 pracowników. Jednocześnie nie uwzględniono środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Policji.

- ZARZĄDZENIA KGP NR 88 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji
Gen. insp. Andrzej MATEJUK – Komendant Główny Policji przekonywał, iż nie ma zagrożenia zwalniania pracowników w wyniku alokacji etatów pomiędzy poszczególnym garnizonami. Wszystkie ruchy kadrowe w tym zakresie będą odbywały się wyłącznie na wakatach. W 2011 roku sprawa przesunięć etatowych została już zakończona.

- NAGRODY UZNANIOWE
Komendant Główny Policji podkreślał istotę wypracowania czytelnych kryteriów przyznawania pracownikom nagród uznaniowych. Uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminy nagradzania i premiowania stanowić mają bazę do przyznawania nagród pracownikom za wyróżniającą się starannością, dokładnością i prawidłowością pracę. Tylko jasność kryteriów – zdaniem Komendanta, umożliwi przyznawanie nagród również za działalność społeczną na rzecz Policji m.in. za rozpowszechnianie dobrego imienia Policji wśród społeczeństwa, jak również inne działania wpływające na poprawę wizerunku Policji.

- FUNDUSZ PREWENCYJNY PZU
Problematyka Funduszu Prewencyjnego PZU analogicznie, jak zagadnienie związane z CUL wymaga odrębnego spotkania związanego z pochyleniem się nad tym tematem, w celu wypracowania nowych, skutecznych zasad funkcjonowania. Komendant Główny Policji oczekuje propozycji związanych z przygotowaniem zmian do umowy umożliwiającej sprawniejsze korzystanie ze środków Funduszu Prewencyjnego.

- SPRAWY BHP
Dyrektor Biura Kontroli KGP zaprosił do zapoznania się z analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji za 2010 rok, która znajduje się w dostępnym w każdej jednostce INTRANECIE.


J.S-T, M.K, J.Ć.


dodała: marjory, dnia 07.04.2011 r.KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY W SPRAWIE MANIFESTACJI 22.09.2010

Aby się z nim zapoznać, kliknij TUTAJ.


dodała: marjory, dnia 16.09.2010 r.Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk