[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


E-ZWOLNIENIA DOPIERO OD GRUDNIA
Nie od początku lipca, tylko od 1 grudnia tego roku lekarze zaczną wystawiać elektroniczne zwolnienia. Projekt nowelizacji ustawy w tej części trafił właśnie do Sejmu, co potwierdziła minister rodziny, pracy i spraw socjalnych Elżbieta RAFALSKA.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, papierowe zwolnienia mają przestać obowiązywać od 1 lipca br. Od tego dnia lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Do tej pory lekarz miał wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.

W ostatnich tygodniach organizacje lekarskie apelowały o pozostawienie po 1 lipca możliwości wystawiania papierowych e-zwolnień. Argumentowały m.in., że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych; problem ten dotyczy szczególnie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, tam, bowiem średnia wieku lekarzy jest najwyższa.

Jak można przeczytać w zamieszczonym na stronie Sejmu projekcie, art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej „zaświadczeniami lekarskimi”, mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2018 r.”
Do ustawy dodany ma być też w art. 6 punkt 2, który stwierdza, że obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.”.


Z danych ZUS wynika, że przez ostatnie dwa lata, od 1 stycznia 2016 r., lekarze wystawili 1,76 mln zwolnień w formie elektronicznej na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych.
Proponowana zmiana to skutek zabiegów samorządu lekarskiego, który chciał, by odsunąć w czasie wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień.
Minister Elżbieta RAFALSKA podkreśliła, że lekarze wystawiają coraz więcej e-zwolnień, ale wciąż są regiony, gdzie procent takich zwolnień jest niewielki. - Proponuje również rozwiązanie, które było zgłaszane przez liczne środowiska lekarskie. Dotyczy asystenta medycznego, a więc osoby, która mogłaby stanowić istotne wsparcie, pomoc przy wystawianiu elektronicznych zwolnień - powiedziała minister.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 04 2018 10:29:52
SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, SZCZYRK 19-20.04.2018 R.

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęła się organizacji szkolenia, współfinansowanego przez Fundusz Prewencyjny PZU, nt. "Pierwszej pomocy przedmedycznej".
W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Orlim Gnieździe w Szczyrku dla blisko 100 przewodniczących zarządów terenowych/wojewódzkich i krajowych naszej organizacji związkowej z terenu całego kraju, przez profesjonalistów z firmy MEDRES, zostało przeprowadzone przedmiotowe szkolenie z I pomocy.


Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Poznaliśmy zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, zaopatrywania urazów, postępowania w przypadku wypadku komunikacyjnego oraz postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia.

Zajęcia odbyły się w formie zajęć teoretycznych, praktycznego pokazu oraz ćwiczeń praktycznych na fantomach oraz innym sprzęcie szkoleniowym.
W trakcie trwania szkolenia i ćwiczeń praktycznych nastąpiła ocena każdego uczestnika szkolenia. Po zdobyciu wymaganej wiedzy otrzymaliśmy zaświadczenia zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji.


Prowadzący szkolenie - Zespół MEDRES ( www.medres.pl) zostali również ocenieni przez naszą organizację związkową. Wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu zgodnie oświadczyli, iż prowadzący to ludzie z olbrzymią wiedzą oraz wysoką umiejętnością jej przekazania. Traktują swoją pracę jak misję, wkładając w jej wykonanie wiele serca i w efekcie takiego zaangażowania i pasji pracy, każdy biorący udział w pokazach oraz symulacjach medycznych czuł się jakby był realnym uczestnikiem akcji ratowniczej.
W podziękowaniu za jakość usługi Związek Zawodowy Pracowników Policji rekomenduje firmę MEDRES.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 24 2018 22:16:58
ZMIANA ZARZĄDZENIA SZEFA KPRM O DNIU WOLNYM OD PRACY

4 maja pozostaje dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. Zamiast 26 maja urzędy będą otwarte 19 maja. Zarządzenie (do zapoznania TUTAJ) w przedmiotowej sprawie podpisał Michał DWORCZYK - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji:

- centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),

- terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 23 2018 15:05:36
NOWY KODEKS PRACY - JEST DECYZJA
"Przygotowane przez komisję kodeksy nie będą dalej procedowane w takim kształcie" - powiedziała w 13 kwietnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta RAFALSKA. Dodała, że to dorobek niezwykle cenny i ważny, ma wiele interesujących rozwiązań. Dlatego ministerstwo zdecydowało się na podjęcie prac nad niektórymi propozycjami, m.in. dotyczącymi czasu pracy.

- "Wykażemy się większą ostrożnością. Będą konsultacje" - mówiła minister. Nie chciała zdradzić, które propozycje, poza czasem pracy, mają szansę stać się obowiązującymi regulacjami. - "Chcę uspokoić i otworzyć pole do spokojnej dyskusji" - powiedziała i dodała, że kodeks pracy został skazany na niepowodzenie, zanim ujrzał światło dzienne.

Prace nad nowymi regulacjami trwały od jesieni 2016 roku, wtedy powołano Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy złożoną z 14 ekspertów, reprezentujących różne grupy zainteresowanych: związki, pracodawców i przedstawicieli nauki. Minister podziękowała członkom komisji za ich pracę i zaangażowanie. Przypomniała, że od początku obowiązywania kodeksu pracy, był on nowelizowany ponad 100 razy i jasne było, że wymaga zmian.

Wiceminister Szwed zapewnił, że dorobek Komisji nie zostanie schowany do szuflady. - "Te rozwiązania, które zaproponowała komisja, są bardzo dobre, ale są też przykłady kontrowersyjne" - powiedział. Dodał, że wśród wątków, które ministerstwo planuje podjąć, będą przepisy o polubownym rozwiązywaniu sporów i kwestie dotyczące mediacji.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Elżbieta RAFALSKA poinformowała, że obecnie nie można jeszcze powiedzieć, czy dorobek Komisji zostanie wykorzystany jako jeden większy projekt nowelizujący Kodeks pracy, czy też kilka mniejszych projektów, które będą implementowały poszczególne interesujące i wartościowe elementy tego dorobku. Dodała, że w najbliższym czasie niezbędne jest opracowanie przez MRPIPS oceny skutków regulacji, co powinno zająć około 3 miesięcy, zaś pod koniec roku możemy spodziewać się już konkretnych rozwiązań.


Źródło: www.kadry.abc.com


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 16 2018 21:47:06
4 MAJA DNIEM WOLNYM OD PRACY

4 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 26 maja. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał DWORCZYK - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Treść Zarządzenia Nr 9 Szefa KPRM TUTAJ.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 15 2018 23:42:47
NOWY KODEKS PRACY TRAFI DO KOSZA?
18 miesięcy pracy, 14 ekspertów, 2 projekty kodeksów, wielkie zapowiedzi zmian - wszystko na nic? Tak przynajmniej wynika z wpisu na Twitterze Beaty MAZUREK - rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości:
"...Prawo i Sprawiedliwość nie pracuje nad żadnymi zmianami w kodeksie pracy. Propozycji Komisji Kodyfikacyjnej nie poprzemy..."

- "...Komisja Kodyfikacyjna nie ma uprawnień legislacyjnych..." - powiedział z kolei związkowiec Piotr DUDA, nie wiedząc jeszcze o planach PiS. - "To jedynie raport, który został złożony na ręce minister RAFALSKIEJ" - mówił. Dodał, że projekt w formie, w której został przyjęty, jest nie do zaakceptowania - "Uważamy, że w takiej formie nigdy nie wejdzie w życie. Jeżeli rząd chciałby forsować ten projekt kodeksu pracy, to nasz kierunek jest jeden - ulica, a że potrafimy walczyć o swoje, nie raz się Państwo przekonali. W tej formie o kodeksie pracy zapomnijmy - on jest nie do zaakceptowania i nie do przyjęcia. Wiele rzeczy musi się w nim zmienić" - podkreślił stanowczo. Przewodniczący wskazał w szczególności na regulacje dotyczące zbiorowego prawa pracy.

W podobnym tonie wypowiedziała się Dorota GARDIAS - Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych: "nie będzie żadnego nowego kodeksu pracy. To co zostało stworzone jest manifestem środowisk akademickich. Manifestem nie do zaakceptowania."

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła 18-miesięczne prace nad nowymi kodeksami pracy 14 marca. Projekty dwóch kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy zostały wówczas przekazane na ręce Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister RAFALSKA zapowiedziała, że na ocenę zaproponowanych rozwiązań potrzebuje co najmniej miesiąca.

Propozycje zmian przygotowane przez komisję są naprawdę rewolucyjne. Dotyczą m.in. wprowadzenia jako zasady pracy na etacie, znacznego ograniczenia umów cywilnoprawnych, zmian w urlopach, wypowiadaniu umów, czy zmniejszenia ochrony kobiet w ciąży. Zmiany mają dotyczyć też organizacji związkowych w zakładach pracy.


Źródło: www.kadry.abc.com


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 11 2018 22:17:20
SPRAWOZDANIE SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ ZA 2017 ROK
Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI przekazał (29 marca 2018 r.) na ręce Prezesa Rady Ministrów Mateusza MORAWIECKIEGO „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2017 roku”. Przedstawił w nim najnowsze dane i trendy dotyczące sytuacji korpusu służby cywilnej.

Minister Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI zwrócił w sprawozdaniu uwagę m.in. na zjawisko rosnącej fluktuacji i coraz mniejszą konkurencyjność płacową korpusu służby cywilnej. Największym wyzwaniem, przed jakim stoi dziś służba cywilna, jest zdaniem Szefa Służby Cywilnej dobór i utrzymanie profesjonalnej kadry. Dlatego będzie on wspierał proces decyzyjny w zakresie zwiększenia konkurencyjności płacowej służby cywilnej.

"...Podstawowym postulatem Szefa Służby Cywilnej jest systemowa reforma, która pozwoli odpowiedzieć na wyzwania stojące przed nowoczesną administracją rządową oraz na zagrożenia związane z odpływem pracowników. Bieżącą sytuację polskiej służby cywilnej można poprawić, kontynuując działania naprawcze w kilku zidentyfikowanych kluczowych obszarach.

1. Wynagrodzenia

Sytuację w tym obszarze można poprawić głównie poprzez:

 - zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej (dotyczy to zwłaszcza

wysoko specjalistycznych stanowisk oraz urzędów, w których sytuacja płacowa jest

szczególnie trudna),

 - zwiększenie motywacyjnej roli sytemu wynagrodzeń w służbie cywilnej..."


Szef Służby Cywilnej wyznaczył też w sprawozdaniu inne plany na 2018 rok. Najważniejsze z nich to:

- poprawa komunikacji i jakości usług świadczonych przez administrację,

- wsparcie procesu modernizacji zarządzania oraz zwiększenie profesjonalizmu członków korpusu służby cywilnej,

- wzmacnianie pozytywnego wizerunku służby cywilnej na arenie międzynarodowej,

- promowanie kultury uczciwości w służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje je albo odrzuca. Sprawozdanie jest opiniowane przez działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy, jakim jest Rada Służby Publicznej (art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy).


Źródło: dsc.kprm.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 03 2018 22:20:32
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 30 2018 23:07:03
WIELKANOCNE SPOTKANIE W KGP

W dniu 28 marca 2018 roku w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie świąteczne, w którym udział wzięli m.in.:
- sekretarz stanu w MSWiA Jarosław ZIELIŃSKI,
- biskup polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. Józef GUDEK,
- kierownictwo polskiej Policji, na czele z Komendantem Głównym Policji nadinsp. dr. Jarosławem SZYMCZYKIEM, zastępcami: nadinsp. Heleną MICHALAK i nadinsp. Janem LACHEM,
- przedstawicielami związków zawodowych działających w Policji, w tym z Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danutą HUS oraz Wiceprzewodniczącą Joanną STEC-TRZPIL.


W trakcie uroczystości Jego Ekscelencja pobłogosławił przygotowane jajka. Życzenia złożył wiceminister Jarosław ZIELIŃSKI, generał Jarosław SZYMCZYK, ksiądz biskup Józef GUZDEK oraz naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej BOŁBOT. Ks. Jan KOT - naczelny kapelan Policji, a jednocześnie kapelan KGP, poświęcił przygotowane jajka, którymi zgodnie z tradycją uczestnicy uroczystości dzielili się wzajemnie.


Wszyscy zaproszeni wysłuchali okolicznościowego występu gościa specjalnego – Katarzyny BOCHYŃSKIEJ-WOJDYŁ, która z akompaniamentem kwartetu klarnetowego Orkiestry Reprezentacyjnej Policji wykonała pieśń „Lascia ch’io pianga” Georga Friderica Hendla i „Alleluja” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Spotkanie zwieńczyły wielkanocne życzenia, które składali sobie wszyscy obecni oraz świąteczny poczęstunek.


Źródło: KGP


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 30 2018 23:05:19
O PODWYŻKACH W SŁUŻBACH PODLEGŁYCH MSWiA
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, która ukazała się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a dotyczy podwyżek w służbach podległych MSWiA. Aby się z nią zapoznać kliknij TUTAJ.

źródło: MSWiA

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 28 2018 22:59:29
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI U MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W dniu 15 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima BRUDZIŃSKIEGO z przedstawicielami Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Naszą organizację związkową reprezentowali:

- Przewodnicząca Danuta HUS,

- Wiceprzewodniczący Józef ĆWIKLIŃSKI,

- Wiceprzewodnicząca Joanna STEC-TRZPIL.


Podczas spotkania Pan Minister przedstawił obecnego na spotkaniu Pana Edwarda ZAREMBĘ, informując nas o swojej decyzji powołania go na stanowisko Pełnomocnika do kontaktów ze związkami zawodowymi. Równocześnie zaprosił naszą organizację związkową do systemetycznej współpracy.

Podczas blisko godzinnego spotkania poruszone zostały główne problemy nurtujące środowisko pracowników Policji.


Danuta HUS przedstawiła Panu Ministrowi najbardziej bolesny problem żenująco niskich płac pracowników Policji dokumentując to danymi statystycznymi. Zwróciła także uwagę na problemy, które bezkosztowo mogą usprawnić funkcjonowanie polskiej Policji, poprawiając sytuację pracowników Policji, którzy w przeważającej wielkości otrzymują wynagrodzenie urągające randze urzędu.

Joanna STEC-TRZPIL poruszyła temat braku możliwości zatrzymania w Policji pracowników z przygotowaniem merytorycznym, o wysokich kompetencjach i doświadczeniu zawodowym, co wynika z silnej konkurencji na rynku pracy. Wykazała również brak możliwości przesuwania środków finansowych z innych pozycji budżetowych na płace. Ponowiła także prośbę o kontynuowanie prac nad włączeniem pracowników Policji do ustawy o Policji, wzorem innych służb podległych MSWiA.

Z kolei Józef ĆWIKLIŃSKI poruszyl problem braku społecznej kontroli oraz transparentności przy podziale funduszu nagród uznaniowych czyniąc je przez to demotywacyjnymi.

Zwróciliśmy również uwagę Panu Ministrowi, że wraz ze zwiększającą się liczbą etatów policyjnych należy wzmocnić liczebność pracowników Policji stanowiących obsługę wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Stale rosnąca liczba zadań stojących przed służbą logistyczną powoduje olbrzymie obciążenie pracą niedoszacowanej liczby pracowników.

Kończąc spotkanie Pan Joachim BRUDZIŃSKI zlecił swojemu Pełnomocnikowi zorganizowanie kolejnego spotkania z naszą organizacją związkową, gdyż zgłoszone zagadnienia zainteresowały Pana Ministra do tego stopnia, iż poprosił o uszczegółowienie tematyki i kontynuowanie rozmów.


Zdjecie: MSWiA

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 19 2018 19:11:23
Strona 9 z 45 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk