[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Dnia 24 lipca 2018 roku

Pracownicy Policji i funkcjonariusze,
z okazji naszego święta podziękujmy sobie za wspólnie tworzoną historię polskiej Policji. Podziękujmy sobie za wysiłek wkładany w codzienne wykonywanie pracy i służby.

Jednocześnie życzmy sobie nawzajem wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Życzmy sobie po prostu... dobrego jutra.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Danuta HUS[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 24 2018 20:04:00
CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2018
"Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro drugiego człowieka." Tak rozpoczyna się komunikat z centralnych obchodów tegorocznego Święta Policji znajdujący się na stronie www.policja.pl. Można się z nim zapoznać klikając TUTAJ.

My tylko dodatkowo informujemy, iż naszymi reprezentantkami na uroczystościach były: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu Głównego KGP ZZPP. Nasze koleżanki z wielką radością i dumą mogły osobiście pogratulować Panu Komendantowi Głównemu Policji dr. Jarosławowi SZYMCZYKOWI awansu na stopień generalnego inspektora Policji - najwyższej nominacji, jaką można otrzymać w polskiej Policji.


Gratulujemy również innym awansowanym i wyróżnionym. Wierzymy, że obchodzona 99 rocznica powstania polskiej Policji to podkreślenie wyjątkowości nas wszystkich i pracowników i funkcjonariuszy Policji.
Wyrażamy przy tym nadzieję, że w żadnej komendzie nie zapomniano o naszej grupie zawodowej - pracownikach Policji, którzy codziennie udowadniają, że polska Policja nie jest w stanie fukcjonować bez naszej pracy.


Kończąc komunikat o centralnych obchodach Święta Policji życzymy wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom solidarności i spójności środowiska oraz poczucia tożsamości kształtującego siłę do dalszej, wytężnej służby i pracy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 24 2018 11:05:16
WYWIAD PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW O SYTUACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH
Rafał JANKOWSKI – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów udzielił obszernego wywiadu dla serwisu informacyjnego podającego najważniejsze wiadomości, analizy i komentarze z obszaru służb mundurowych INFOSECURITY24. Wywiad nosi tytuł:
„Protest zakończy tylko porozumienie z ministrem. Rafał Jankowski o sytuacji służb mundurowych”.
Z całą wypowiedzią Przewodniczącego związku policjantów można zapoznać się TUTAJ.
My przytaczamy fragment odnoszący się do sytuacji płacowej pracowników Policji:
„ Red.: W Policji pracuje też spora grupa „cywili”? Ich pensje od lat pozostawiają wiele do życzenia, a mówiąc wprost bardzo często są po prostu żenująco niskie. Jest to tym trudniejsze, że czasem jest tak, że cywil siedzi „biurko w biurko” z policjantem i de facto wykonują tę samą pracę? Co zrobić, żeby cywile zarabiali więcej? Kiedyś w policji powstał pomysł ucywilnienia niektórych wydziałów, np. wydziałów postępowań administracyjnych, tych zajmujących się finansami czy kadrami. Może warto do niego wrócić?
R. Jankowski: To właśnie wynik tego, że Policja przez ostatnie 20 lat nie została głęboko zreformowana, a można było to zrobić. W wielu z działów w których pracują cywile, to właśnie od nich zależy sprawność działania Policji jako całości tak samo jak od policjantów. Pracownicy cywilni w Policji, zarabiają najmniej, a mało kto o tym wie, wśród wszystkich pracowników w administracji. I to jest skandal. Ja zawsze mówię, że policjant nigdy nie wie kiedy wróci do domu, ale bardzo często cywile, jak coś się dzieje też muszą zostać w pracy. Generalnie zgodzę się też, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że dwie osoby wykonują tę samą pracę, tylko jedna z nich jest w mundurze, a dysproporcja finansowa jest taka duża. Pamiętajmy, że to, że cywile w Policji są najgorzej uposażoną grupą w całej administracji, ma też wpływ na sprawność Policji, jako formacji.

Zapraszamy do przeczytania całego wywiadu.


Źródło: www.infosecurity24.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 22 2018 01:26:17
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICZEK UPAMIĘTNIAJĄCYCH POLEGŁYCH NA SŁUŻBIE POLICJANTÓW
Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji jest uroczystość odbywająca się przed Tablicą Pamięci. W dniu dzisiejszym odsłonięte zostały tabliczki upamiętniające pięciu policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby. W uroczystości uczestniczyli m.in. Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał CIECHOWSKI, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, rodziny policjantów, których nazwiska zostały wpisane do Księgi Pamięci, komendanci wojewódzcy Policji oraz przedstawiciele naszej organizacji związkowej. Cześć policjantom, którzy zginęli na służbie oraz kondolencje ich rodzinom oddały nasze koleżanki: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL i Joanna ROSICKA.


Podczas uroczystości do Księgi Pamięci wpisano nazwiska poległych policjantów i odczytano karty pamięci prezentujące ich sylwetki. Rodzinom i przedstawicielom jednostek, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazano karty pamięci i kopie rozkazów Komendanta Głównego Policji. Rodziny odsłoniły tabliczki epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy stracili życie na służbie.

Krajowy Duszpasterz Policji poprowadził modlitwę w intencji poległych policjantów. Po modlitwie w intencji poległych policjantów, złożono wieńce, odegrano melodię „Śpij kolego” i uczczono pamięć wszystkich poległych minutą ciszy.

Nasze przedstawicielki biorące udział w tej wzruszającej uroczystości, roniąc łzy, oddały hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Sylwetki tych policjantów znajdują się TUTAJ.


Źródło: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 19 2018 22:52:54
ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE POZWÓW ZBIOROWYCH DOT. BRAKU PODWYŻEK W OSTATNICH LATACH

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II PK 44/17) osoby pracujące na państwowych posadach mogą składać pozew zbiorowy dotyczący braku podwyżek w ostatnich latach. Sprawa musi być rozpoznana, choć roszczenia poszczególnych osób są różnego rodzaju i wysokości.

Grupa 375 funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyła pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009–2014. Reprezentant grupy wnosił o zasądzenie od państwa na rzecz tych osób 4,1 mln zł, co stanowiło równowartość kwot utraconych przez ten okres. Głównym powodem roszczenia było niezastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, które określone są w ustawie budżetowej. Strona pozwana wniosła o odrzucenie pozwu jako niedopuszczalnego.

Sąd I instancji wskazał, że kwestię tę reguluje ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44). Zgodnie z treścią jej art. 1 ust. 1 co najmniej 10 osób może dochodzić w postępowaniu grupowym roszczeń jednego rodzaju, gdy oparte są one na tej samej lub takiej samej podstawie. Artykuł 10 ust. 1 ustawy stanowi, że sąd rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego. W przypadku stwierdzenia, iż sprawa nie podlega rozpoznaniu w jego ramach, odrzuca pozew.

W ocenie sędziego funkcjonariusze zgłosili wprawdzie roszczenia pieniężne, ale roszczenie każdego z nich oparte jest w części na różnych podstawach faktycznych i prawnych. Kwota powództwa każdego z członków grupy obejmuje zarówno wyrównanie braku waloryzacji wynagrodzenia, jak i odsetki ustawowe skompensowane na dzień wniesienia pozwu. Natomiast w postępowaniu grupowym mogą być dochodzone roszczenia jednego rodzaju. W efekcie zgłoszenie przez każdego z funkcjonariuszy w istocie dwóch roszczeń pieniężnych (odszkodowania oraz skompensowanych odsetek) narusza przepisy. Sąd pokreślił, że pozew zbiorowy jest dopuszczalny, jeśli wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy.

Tymczasem wysokość odszkodowania, stanowiącego roszczenie podstawowe, pozostaje indywidualna dla każdego członka grupy i podlegałaby w toku procesu konieczności określenia wobec każdego z nich. Następnie od tak ustalonych wartości sąd musiałby określić wysokość odsetek – znów indywidualnie dla każdej z tych osób – co dopiero pozwalałoby ustalić prawidłowość ujednolicenia grupy. Na tej też podstawie oddalił pozew.

Sprawa trafiła do sądu II instancji, który uznał, że wniesienie pozwu zbiorowego zależy od kilku warunków: liczebności grupy (co najmniej 10 osób ), jednorodzajowości roszczeń członków grupy, określonego rodzaju sprawy, tożsamości podstawy faktycznej roszczeń członków grupy oraz ujednolicenia wysokości roszczenia każdego członka grupy. Brak spełnienia chociażby jednej z tych przesłanek wyłącza możliwość rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd apelacyjny stwierdził, że nie są spełnione wszystkie z nich i odrzucił pozew funkcjonariuszy.

Pełnomocnik funkcjonariuszy SG wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten orzekł, że postępowanie grupowe zostało wyodrębnione ze względów funkcjonalnych. Chodzi o to, aby w ramach jednej procedury rozpoznać roszczenia wielu osób. Kumulacja tego rodzaju daje możliwość zorganizowania się strony powodowej, a przez to zmniejsza uciążliwości związane z dochodzeniem swoich racji przed sądem.

Skład orzekający uznał, że do złożenia pozwu zbiorowego wymaga się, aby żądanie dotyczyło roszczeń jednorodzajowych, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Dodał, że ta przesłanka jednorodzajowości powinna być rozumiana funkcjonalnie. A to oznacza, że w tej sprawie chybione są stwierdzenia sądów niższej instancji, że są to indywidualne roszczenia poszczególnych funkcjonariuszy.

Sąd Najwyższy orzekł, że powództwo zostało zgłoszone przez co najmniej 10 osób, które dochodzą roszczeń jednego rodzaju (wypłaty podwyżek wraz z odsetkami). Dodał, że nie ma też wątpliwości, że zostały one oparte na takiej samej podstawie faktycznej. Spełniony został również warunek ujednolicenia wysokości roszczeń. SN uznał więc, że są przesłanki do przyjęcia do rozpatrzenia pozwu zbiorowego. W efekcie uchylił postępowanie Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie stanowi rozstrzygnięcia w kwestii dochodzonych roszczeń. Jest jedynie potwierdzeniem prawości złożonego pozwu zbiorowego.


TUTAJ wyrok do zapoznania w oryginale.


Źródło: www.sn.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 18 2018 21:50:52
ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ POLICJANTÓW JEST POD WRAŻENIEM NASZEGO POPARCIA
Po tym, jak nasza organizacja związkowa podjęła decyzję o poparciu akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów na stronie facebookowej Zarządu Głównego ukazała się taka oto informacja 🙂

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 15 2018 21:24:08
OSTATNIE POSIEDZENIE RADY SŁUŻBY PUBLICZNEJ
Rada Służby Publicznej, na XVII posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowała proponowany na rok 2019 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w zakresie służby cywilnej. W swojej uchwale Rada zwraca uwagę na potrzebę dalszego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w zakresie służby cywilnej, w tym także podwyższenia kwoty bazowej - uchwała w przedmiotowej sprawie TUTAJ.


Na tym samym posiedzeniu podjęte zostały również uchwały o przyjęciu:

1) „Sprawozdania z wykonania art. 17 ustawy budżetowej na rok 2017”,

2) projektu „Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021”:

- 2019 r. – 420 osób,

- 2020 r. – 490 osób,

- 2021 r. – 550 osób.

3) projektu Regulaminu Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

Dokonano także wyboru obserwatora przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 roku. Została nim sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - poseł Andżelika MOŻDŻANOWSKA.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 14 2018 23:19:25
KOMUNIKAT O AKTYWNOŚCI MEDIALNEJ FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


Forum Związków Zawodowych (FZZ) - cetralna związkowa, do której należy Związek Zawodowy Pracowników Policji przesłał do Komisji Krajowej informację na temat aktywności medialnej FZZ z ostatniego miesiąca tzw. prasówkę. Zapraszamy do prześledzenia wypowiedzi przedstawicieli Forum ZZ, które w dużej części dotyczyły podwyżek w budżetówce, w tym w również i w Policji.

1. Związki atakują budżet. "Chcemy wyższej płacy minimalnej i urealnienia danych"

Link - www.money.pl


2. Nie ma porozumienia w sprawie podwyżek w budżetówce

Link - www.pulshr.pl


3. Protest Policjantów z poparciem centrali związkowej

Link - www.pulshr.pl


4. Dialog społeczny wymaga reanimacji: Jakie funkcje obecnie pełni RDS?

Link - www.praca.gazetaprawna.pl


5. Dorota Gardias o programie "Dobry start": A gdzie podwyżki dla budżetówki?

Link - www.se.pl


6. Chcą podwyżek dla budżetówki. "Komu opłaca się dzisiaj być pielęgniarką czy nauczycielem?"

Link - www.tvn24bis.pl


7. Protest pielęgniarek w Lublinie nie będzie ostatni? "Może nas czekać jesień związkowa"

Link - www.tokfm.pl


8. Bartosz Marczuk: 300 zł dla wszystkich rodzin? Absolutnie tak!

Link - www.tokfm.pl


9. Podwyżki pensji lepsze niż krótszy czas pracy - związkowcy krytykują pomysły polityków

Link - www.rp.pl


10. 35-godzinny tydzień pracy? Polacy i tak będą pracować dłużej

Link - www.praca.interia.pl


11. Zgody na zatrudnianie obcokrajowców w MZK w Bydgoszczy nie będzie

Link - www.plus.expressbydgoski.pl[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 14 2018 22:58:55
AKCJA PROTESTACYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH
W dniu 9 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęło decyzję o poparciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Poparcie to wyrażone ma zostać poprzez oflagowanie budynków jednostek Policji, w których nasz Związek posiada zarządy.

W Komendzie Głównej Policji flagi już wiszą.W symboliczny sposób wyrażamy nasze poparcie dla akcji protestacyjnej, bo łączy nas ten sam problem - brak wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych zadań i odpowiedzialności.
W JEDNOŚCI SIŁA.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 12 2018 22:45:39
ZZPP POPIERA PROTEST POLICJANTÓW
W dniu 9 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęło decyzję o poparciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Poparcie to wyrażone ma zostać poprzez oflagowanie budynków jednostek Policji, w których posiadamy nasze zarządy.

Komunikat do zapoznania się TUTAJ.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 11 2018 22:25:31
NAGRODY NA ŚWIĘTO POLICJI 2018

W dniu 6 lipca br. Komendant Główny Policji podjął decyzję o przeznaczeniu puli środków pieniężnych na nagrody dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz pozostałych pracowników.

Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy Komendant Główny Policji na wniosek Danuty HUS - naszej Przewodniczącej – pismo z dnia 19 czerwca br. TUTAJ - wzorem lat ubiegłych przeznaczył dodatkowe środki na nagrodzenie wyróżniających się pracowników Policji z okazji Święta Policji. Dla całego kraju łącznie przeznaczonych zostało 1000 nagród, po 500 dla pracowników/urzędników służby cywilnej oraz 500 dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Indywidualna nagroda wynieść ma 500 zł.

Przypominamy, iż działania zmierzające do przyznawania nagród powinny być czytelne, transparentne i łatwe do stosowa­nia. Przy ocenianiu należy mieć na uwa­dze to, że nagradzanie finansowe jest formą premiowania i powinno służyć do wyróżnienia osób, których postawa jest godna naśladowania. Konieczne jest więc podanie konkretnego uzasadnienia podjętego wyboru pracownika wyróżnionego tak prestiżową nagrodą, jaką jest nagroda Komendanta Głównego Policji. Tylko wtedy zgodnie z kulturą organizacyjną urzędu nagroda przyniesie więcej dobrego niż złego, przyczyniając się do wskazywania i promowania pożądanych zachowań. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, zasad komunikacji oraz teorii motywacji (np. Teorii Skinnera) pracownikom powinny być komunikowane zasady panujące w organizacji, oczekiwane zachowania, a te pozytywne zawsze warto wzmacniać, by stanowiły efektywne narzędzie motywacji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 09 2018 20:18:34
Strona 9 z 47 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk