[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


SPOTKANIE WIGILIJNE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

W Komendzie Głównej Policji 19 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK, który przybył na uroczystość wraz ze swoimi zastępcami.

Spotkanie opłatkowe, które odbyło się w KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, rozpoczęło się od kolędy w wykonaniu Zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i recytacji wiersza ks. Jana TWARDOWSKIEGO:

"Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać."


Na spotkanie wigilijne w KGP przybyli posłowie na Sejm RP - członkowie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Monika PAWŁOWSKA, Wiesław SZCZEPAŃSKI i Grzegorz PIECHOWIAK, który jest także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Policji.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli również m.in. pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji.
Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowały Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL i Dorota GIELECIŃSKA, które w imieniu naszej organizacji i swoim własnym, zgodnie z tradycją łamały się opłatkiem i dzieliły dobrym słowem z zebranymi osobami - kierownictwem KGP.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył życzenia świąteczne:
"...Życzę wszystkim, by Święta to był czas rodzinny, czas spokoju i wytchnienia. Czas na to, byśmy potrafili podać sobie dłoń tak jak w cytowanym wierszu ks. Jana TWARDOWSKIEGO, szczerze do siebie się uśmiechnąć i szczerze sobie wybaczyć.
Mając takich ludzi jak Wy, widzę, że nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich Polaków jest na najwyższym poziomie. Tegoroczne wyniki badań opinii publicznej na temat bezpieczeństwa w Polsce to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać w tym jakże ważnym dla nas roku jubileuszu setnej rocznicy powołania Policji Państwowej...".

Składając życzenia Komendant Główny Policji podziękował za pracę i służbę funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Następnie gen. insp. Jarosław SZYMCZYK przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju - przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win. Cieszymy się, że pielęgnujemy tradycję i pielęgnujemy magię Świąt, a my przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Policji mamy w tym swój mały udział.


Źródło tekstu i fotografii: www.policja.pl oraz materiały własne


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 20 2019 21:49:11
SZEF MSWiA PRZEDSTAWIŁ PRIORYTETY RESORTU

"...Moim celem jako ministra jest to, żebyśmy o bezpieczeństwie dyskutowali państwowo i ponadpartyjnie. To sprawy fundamentalnie ważne, dotyczące nas wszystkich..." - powiedział minister Mariusz KAMIŃSKI, który w środę (18 grudnia br.) w Sejmie wziął udział w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Szef MSWiA przedstawił zadania, którymi resort zajmie się w latach 2019-2023.

Do końca 2020 roku kontynuowany będzie Program Modernizacji Służb Mundurowych. W latach 2017-2020 do służb trafi 9,2 mld zł. Program opiera się na trzech filarach: wymiana i modernizacja sprzętu, inwestycje infrastrukturalne oraz wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb. W 2020 roku formacje podległe MSWiA otrzymają z niego 322 mln zł na zakup 1,6 tys. sztuk sprzętu transportowego. Z kolei 283 mln zł pozwoli przeprowadzić m.in. modernizację sieci radiowych oraz systemów informatycznych.

Resort planuje też opracowanie i wdrożenie kolejnego podobnego programu na lata 2021-2024. Będzie on obejmował dwa obszary. Jeden z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Chodzi o zwiększenie motywacji, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa służby i pracy w formacjach podległych MSWiA. Sposobem na to będzie dalsze podnoszenie uposażeń oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Więcej środków przeznaczonych będzie też na szkolenia oraz inwestycje w uczelnie służb porządku publicznego, które kształcą mundurowych. Drugi obszar to inwestycje w najnowsze rozwiązania techniczne. Środki z nowego programu pozwolą na dalsze zakupy m.in. pojazdów, uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego funkcjonariuszy. W pierwszym kwartale 2020 r. powstanie zespół do spraw opracowania nowego programu rozwoju. W pracach uczestniczyć będzie strona społeczna.


Z całym komunikatem szczegółowo relacjonującym wypowiedzi szefostwa MSWiA podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia można zapoznać się TUTAJ. .

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/szef-mswia-przedstawil-priorytety-resortu


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 18 2019 23:26:04
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE SŁUŻB MUNDUROWYCH PODLEGŁYCH MSWIA
W dniu dzisiejszym 18 grudnia br. odbyło się spotkanie świąteczne służb mundurowych podległych MSWiA z udziałem ministra Mariusza KAMIŃSKIEGO oraz wiceministra Macieja Wąsika. Oprócz kierownictwa Komendy Głównej Policji z gen. insp. drem Jarosławem SZYMCZYKIEM na czele, wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele naszej organizacji związkowej. Tradycyjnie opłatkiem oraz dobrym słowem podzieliły się z zebranymi na spotkaniu: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP i Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.

Podczas spotkania Minister przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju.

Oto fotorelacja z tej uroczystości.


Źródło tekstu i zdjęć: materiały własne


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 18 2019 23:16:36
SPOTKANIE PRZEDSWIATECZNE W MSWIA TO CZAS ŻYCZEŃ, ALE I ZWIĄZKOWEJ PRACY

W dniu 16 grudnia br. o godz. 15.00 w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie opłatkowe Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jego wiceministrów z pracownikami MSWIA oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród nich byli również przedstawiciele związków zawodowych działających w resorcie. Naszą organizację związkową reprezentowała Danuta HUS Przewodnicząca Komisji Krajowej.Czas składania życzeń i dzielenia się opłatkiem nie zwalnia nas z pracy na rzecz naszego środowiska pracowniczego. Dlatego też, Przewodnicząca naszego związku, wykorzystując okazję tego spotkania złożyła na ręce Pana Ministra KAMIŃSKIEGO pismo. Mając na względzie § 1 pkt 3 Porozumienia z dnia 28 września 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji zwróciliśmy się do Pana Ministra o przedstawienie informacji dotyczącej wielkości i sposobu realizacji podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku.

W aspekcie faktów, iż już w bieżącym roku wprowadzono przepisy zmieniające zasady obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika na potrzeby ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym: nie uwzględniania dodatku za staż pracy oraz ustalające wysokość wynagrodzenia minimalnego w wysokości 2600 zł należy koniecznie zapewnić zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników Policji na rok 2020. Według naszych szacunków koszty wprowadzenia tych zmian tj. wzrostu wynagrodzenia pracowników Policji nie osiągających wynagrodzenia minimalnego, wraz z wydatkami relacjonowanymi i kosztami pracodawcy mogą wynieść nawet ponad 11 000 000 zł.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tą problematyką wśród pracowników Policji oraz potrzebę przeprowadzenia uzgodnień ze stroną społeczną i przyjęcia stanowiska dotyczącego podwyżek wynagrodzenia pracowników Policji, a także zbliżający się termin realizacji § 1 pkt 3 Porozumienia z 28 września 2018 r., w imieniu Związku Zawodowego Pracowników Policji poprosiliśmy o potraktowanie sprawy jako pilnej i o możliwie jak najszybsze przedstawienie informacji w tym zakresie.

Jednocześnie wzorem roku ubiegłego zwróciliśmy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie uruchomienia dodatkowych środków finansowych na nagrody dla pracowników Policji, którzy szczególnie na poziomie komend powiatowych Policji są nadal najniżej wynagradzanymi pracownikami administracji publicznej.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 17 2019 21:00:46
NASZ CZŁOWIEK W OGROMNEJ POTRZEBIE. POMÓŻMY!
Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji zwrócił się z prośbą o upublicznienie komunikatu:


Koleżanki i Koledzy!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie zbiórki na leczenie i rehabilitację Błażejka - 2-letniego synka naszej koleżanki, pracownika cywilnego KMP w Przemyślu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie zrzutki: TUTAJ.

Zbiórka zorganizowana została poprzez portal zrzutka.pl, gdzie w sposób łatwy i bezpieczny można dokonać wpłaty korzystając z wielu form płatności (BLIK, przelew, transakcja kartą kredytową, a nawet wydrukować przelew klasyczny - papierowy). Przelane środki będą od razu dostępne dla rodziców Błażejka bez zbędnych pośredników.

Prosimy o dowolne wpłaty, a także o udostępnianie zrzutki na portalach społecznościowych (link do udostępnienia: https://zrzutka.pl/znr9wm ). Chcielibyśmy dotrzeć do jak największego grona odbiorców!

Dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie w imieniu rodziców maluszka.

Wykażmy się sercem w tym wyjątkowym, bo przedświątecznym czasie. Pomóżmy!
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 17 2019 20:45:25
KONDOLENCJE

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 12 2019 21:16:25
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

Zarząd KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji kolejny już rok z rzędu zaangażował się w organizację i sponsoring spotkania Świętego Mikołaja z dziećmi, wnukami pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji.

7 grudnia br. w budynku KGP przy ulicy Domaniewskiej rozbrzmiewał śmiech dzieciaków. Tańce, uściski, wspólne zdjęcia ze Świętym Mikołajem, kolędy, gry i zabawy - niczego nie zabrakło w tym wyjątkowym dniu. Nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Święty i jego elfy przygotowali upominki dla każdego. Worek Mikołaja z prezentami był tak ogromny, że niebieskie policyjne elfy musiały mu pomóc w dźwiganiu. Naprawdę niezapomniane chwile zostały uwiecznione na wspólnych fotografiach.

Jesteśmy dumni z naszego Zarządu KGP ZZPP, który świetnie realizuje statutowe cele związku. Doskonałym tego przykładem jest przedstawiona inicjatywa spotkania dzieci naszych kolegów i koleżanek z KGP ze Świętym Mikołajem jako działalność idealnie spełniająca zadanie integrowania środowiska policyjnego.
Źródło: KGP /foto: Marek Krupa


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 10 2019 23:33:55
2020 ROK - BLISKO CORAZ BLIŻEJ
Koniec obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej to początek naszego jubileuszu. W 2020 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji obchodzi swoje 20-lecie.

Oto nasz kalendarz na ten zbliżający się wielkimi krokami nowy rok.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 07 2019 12:28:11
GALA PODSUMOWUJĄCA OBCHODY 100. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ

W dniu 3 grudnia 2019 roku w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się gala podsumowująca obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Szereg tegorocznych wydarzeń rocznicowych zostało zwieńczonych tym wyjątkowym wydarzeniem, w którym udział wzięli m.in. Marszałek Sejmu Elżbieta WITEK, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz KAMIŃSKI oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK. Naszą organizację związkową reprezentowały: Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS, Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Joanna STEC-TRZPIL oraz Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP Dorota GIELECIŃSKA.
Podczas gali zostały wręczone statuetki osobom wspierającym Policję w codziennej służbie. Wyróżnienia wręczono w następujących kategoriach: „Z historią w nowoczesność”, „Serce dla Policji”, „Nie ma Policji bez historii”, „Policja w literaturze”, „Policja – sport – prestige” oraz „Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie”. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Pani Marszałek Sejmu, Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Grzegorz PIECHOWIAK, prezes Zarządu Lang Team Czesław LANG, prezesi Stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939 roku z Warszawy, Łodzi i Katowic: Anna WESOŁOWSKA, Jarosław OLBRYCHSKI i Teresa BRACKA, prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena ZAJĄC oraz pisarka Katarzyna PUZYŃSKA.
Orkiestra reprezentacyjna KGP, występy artystyczne, w tym koncert Haliny MŁYNKOWEJ to tylko kilka z atrakcji uświetniających tę Galę. Najważniejsze jednak, co chcielibyśmy podkreślić z tego wieczoru to są według nas zdania adresowane do obecnych wystosowane przez Panią Marszałek Sejmu Elżbietę WITEK, która podkreślała równą rolę w budowaniu bezpieczeństwa w państwie polskim, jaką mają i funkcjonariusze i pracownicy Policji.
Równie ważne dla nas są słowa Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA, który na zakończenie tej wyjątkowej uroczystości zaadresował swoje szczególne podziękowania dla związków zawodowych działających w Policji. Zarówno tych policyjnych, jak i pracowniczych. Zauważenie naszej pracy i wysiłku związkowego wkładanego w poprawianie warunków służby i pracy to miłe docenienie, a podkreślenie tego podczas obchodów 100-lecia Policji Państwowej to prawdziwa nobilitacja.


Źródło: www.policja.pl, materiały własne
Zdjęcia: Jacek HEROK - Policja 997 oraz materiały własne


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 04 2019 21:58:00
27 GRUDNIA DNIEM WOLNYM OD PRACY W URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jak informuje Serwis Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 27 grudnia będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej ‼️

W zamian urzędy będą otwarte 14 grudnia w sobotę.


Źródło: https://dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 01 2019 21:15:15
ZZPP W WALCE O WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 13 listopada 2019 roku Sejm RP powołał nowy skład Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Aktualnie liczy ona 33 posłów.
Przewodniczącym Komisji został poseł Wiesław SZCZEPAŃSKI (Lewica), natomiast 5 zastępcami przewodniczącego zostali: Arkadiusz CZARTORYSKI (PiS), Jerzy POLACZEK (PiS), Edward SIARKA (PiS), Zdzisław SIPIERA (PiS), Tomasz SZYMAŃSKI (KO).
Pozostały skład komisji dostępny jest na stronie sejm.gov.pl.
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji do każdego z 33 posłów wchodzących w skład Komisji, wystosowała pisma, w których oprócz gratulacji związanych z objęciem tak odpowiedzialnych stanowisk, przybliżone zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem pracowników w Policji. Załączyliśmy materiał o wynagrodzeniach pracowników Policji, który uzmysłowi posłom problemy, z jakimi boryka się od lat nasze środowisko pracownicze.


Liczymy, że nasza inicjatywa polegająca na upowszechnianiu wiedzy m.in. na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą brak konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Policji otworzy wśród parlamentarzystów dialog i rozpocznie konstruktywne działania polegające na zwiększeniu środków w budżecie Policji na wynagrodzenia pracowników Policji już od 2020 roku.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 23 2019 22:13:51
Strona 7 z 55 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk