[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
W dniach 28-29 września 2010 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Policji. Celem zjazdu był wybór władz związku.

Po wyborach Przewodniczącą Komisji Krajowej została Danuta Hus, Viceprzewodniczącym natomiast Józef ćwikliński. Sekretarzem KK została Agnieszka Galej - Góra, Skarbnikiem - Karina Garbaczewska. Kolega Ryszard Wołoszczak został członkiem prezydium.

Wybrano również Krajową Komisję Rewizyjną. Jej przewodniczącym został Jerzy Sposób, Viceprzewodniczącym - Mirosław Gruk, a sekretarzem Anna Szczupakowska.

Podjęto także decyzję o utworzeniu komisji statutowej, aby dokonać niezbędnych zmian w zapisach Statutu naszego Związku.

W skład komisji weszły następujące osoby: Joanna Stec - Trzpil, Ryszard Wołoszczak, Małgorzata Kubak, Józef Ćwikliński, Danuta Hus, Agnieszka Galej - Góra, Anna Szczupakowska.

W galerii można obejrzeć zdjęcia z obrad.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 30 2010 15:42:04
Ogólnopolski Protest Związków Zawodowych Sfery Budżetowej
22 września 2010 r. na Placu Defilad w Warszawie zgromadziło się ponad 6 tysięcy związkowców reprezentujących pracowników sfery budżetowej. W manifestacji na ulicach Warszawy wzięło udział 16 organizacji związkowych z całej Polski.
Wzięli w niej udział również reprezentanci naszego Związku, z p.o. Przewodniczącego Józefem Ćwiklińskim na czele.

Manifestujący z Placu Defilad przemaszerowali pod Ministerstwo Finansów, gdzie delegacja wraz z przewodniczącym NSZZ Policjantów, Antonim Dudą złożyła petycję na ręce podsekretarz stanu Hanny Majszczyk. Pomiędzy delegacją protestujących a reprezentantami Ministerstwa Finansów wywiązała się dyskusja nad problemami przedstawionymi w petycji, jednakże nie była to dyskusja konstruktywna, gdyż przyjmujący petycje nie posiadali żadnych upoważnień do negocjacji.

Spod gmachu Ministerstwa Finansów protestujący przeszli pod Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie po półgodzinnym oczekiwaniu zgłoszona uprzednio delegacja została przyjęta przez wicemarszałek Sejmu Ewę Kierzkowską, która odebrała petycję i wysłuchała postulatów protestujących. Do oczekujących przed gmachem Sejmu manifestantów przemawiali między innymi: przewodniczący NSZZ "Solidarność" - Janusz Śniadek, przewodniczący OPZZ - Jan Guz, przewodniczący FZZ - Tadeusz Chwałka i przewodniczący NSZZ Policjantów - Antoni Duda.

Po przedstawieniu petycji posłom manifestujący wyruszyli pod budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie delegacja również złożyła petycję w imieniu protestujących związków sfery budżetowej. Petycję przyjął urzędnik w randze dyrektora departamentu nie posiadający jakichkolwiek pełnomocnictw do negocjacji z protestującymi związkowcami.

Po wysłuchaniu kilkunastu wystąpień manifestacja została rozwiązana. Należy podkreślić ogromną dyscyplinę, jaka panowała przez cały czas manifestacji oraz atmosferę wzajemnej serdeczności i wsparcia, jaka dominowała wśród protestujących.

W galerii można obejrzeć zdjęcia z manifestacji.


źródło: Zarząd Główny NSZZP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 23 2010 08:21:41
MANIFESTACJA 22.09.2010
W dniu 14 września 2010 roku Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach podjęło Decyzję o udziale pracowników Policji w manifestacji państwowej sfery budżetowej w dniu 22.09.2010 r w Warszawie.
Chęć udziału należy zgłaszać do przewodniczących terenowych do dnia 20.09.2010 r. do godz. 9:30.

Manifestacja odbywa się w dniu wolnym od pracy – urlop.


Program manifestacji jest następujący:

*
godz. 10.00 – 12.00 – zbiórka na Placu im. Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienie, formowanie kolumny, wymarsz ul. Królewską do ul. Marszałkowskiej;
*
przejście ul. Marszałkowską do ul. Świętokrzyskiej pod Ministerstwo Finansów – krótkie przemówienie pod ministerstwem, złożenie petycji do Ministra Finansów;
*
z ul. Świętokrzyskiej przejście ul. Nowy Świat do Placu Trzech Krzyży, skąd udamy się ul. Wiejską pod gmach Sejmu RP. Tutaj przewidujemy przemówienia oraz złożenie petycji do Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP;
*
spod Parlamentu RP udamy się ul Piękną do al. Ujazdowskich, którymi skierujemy się do Placu na Rozdrożu a następnie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wejście od strony al. Ujazdowskich. Tutaj przewidujemy krótkie przemówienie w trakcie którego przewidujemy złożenie petycji do Premiera RP.
*
po złożeniu petycji nastąpi rozwiązanie manifestacji.


Przedmiotem protestu jest :

Projekt założeń do budżetu na rok 2011 w którym przewiduje się zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok 2011 tj. po raz drugi z rzędu.

Brak faktycznego dialogu społecznego na temat przyszłości państwowej sfery budżetowej, w tym prowadzeni dialogu społecznego w tym zakresie oraz potrzeb poszczególnych służb, inspekcji oraz służby cywilnej i zagranicznej.


Do pobraniaTUTAJ jest PLAKAT, na którym zamieszczono nazwy organizatorów oraz powody zorganizowania manifestacji.


Więcej w zakładce KOMUNIKATY.


Źródło: KK ZZPP, ZG NSZZP


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 16 2010 20:38:15
Protestsong Pawła Kukiza
Paweł Kukiz lider zespołu "Piersi" nagrał protestsong o sytuacji w polskiej policji. Utwór "KGMO" jest próbą zwrócenia uwagi na rozbuchaną biurokrację w tej formacji. Jak mówi kroplą, która przelała czarę goryczy był awans generalski zastępcy komendanta głównego nadinsp. Andrzeja Treli. Więcej w zakładce AKTUALNOŚCI.

źródło: http://policyjni.gazeta.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 11 2010 23:40:35
Pismo pani poseł Krystyny Łybackiej w sprawie IGB.
Strona związkowa, otrzymała dezyderat pani poseł Krystyny Łybackiej do MSWiA w sprawie zasadności utworzenia IGB.

Aby przeczytać pismo kliknij tutaj

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator lipiec 31 2010 11:25:19
Spotkanie z Komendantem Głównym Policji, 06.07.2010 r.
Dnia 6 lipca 2010 roku przedstawiciele związków zawodowych spotkali się ze stroną służbową KGP. W spotkaniu uczestniczyli:

Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej Matejuk
Zastępca Komendanta Głównego Policji – insp. Andrzej Trela
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi – mł.insp. Jan Gaładyk

oraz dyrektorowie biur: łączności i informatyki, logistyki, kadr i finansów.


Z ramienia naszego związku w spotkaniu udział wzięli:

Danuta Hus - Śląski Zarząd Wojewódzki
Piotr Boba - Wydział Transportu KWP Katowice
Ryszard Wołoszczak - Dolnośląski Zarząd Wojewódzki
Małgorzata Cygankiewicz - Gospodarstwo Pomocnicze KWP Wrocław
Anna Szczupakowska - Zarząd Wojewódzki KSP
Joanna Stec - Trzpil - Lubelski Zarząd Wojewódzki
Małgorzata Kubak - Lubelski Zarząd Wojewódzki

Tematem spotkania były następujące zagadnienia:

- wykorzystanie funduszu nagród na rok 2010 - tutaj padły słowa zapewnienia, że wypłaty premii 3% nie są zagrożone i będą następowały płynnie;

- utworzenie Instytucji Gospodarki Budżetowej pod nazwą "Instytucja obsługi działalności szkoleniowej, kwaterunkowej, transportowej i teleinformatycznej w Policji". Zostało omówione szereg wątpliwości, ale tak naprawdę nie uzyskaliśmy konkretnych odpowiedzi na wiele pytań. Wiadome jest, iż w pierwszej turze nie zostaną do IGB włączone wydziały transportów w województwach, których komendanci nie wyrazili chęci takich zmian (warto dodać, że nie wyrazili takich chęci m.in. komendanci z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, śląskiego). Pan komendant Trela zapewniał, że nie wyobraża sobie tworzenia statutu i regulaminów IGB bez udziału związków zawodowych, liczymy na to że słowa tego dotrzyma;

- sytuacja finansowa Policji w 2010 r. - szeroko omawiana, jak wszystkim wiadomo znajdujemy się w fazie kryzysu gospodarczego i we wszystkich jednostkach jest to odczuwalne. Podkreśliliśmy, iż dla nas ważne jest, aby były czynione zabiegi zmierzające do wzrostu naszych wynagrodzeń za pracę oraz poprawy warunków naszej pracy.
Pan komendant zapewniał, że są czynione kroki w tym kierunku...

- audyt w korpusie służby cywilnej dot. badania wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz w sektorach gospodarki- związki zawodowe otrzymają informację z KGP w jakim zakresie członkowie KSC zatrudnieni w Policji zostaną objęci tym audytem.

- fundusz prewencyjny PZU – omówione zostało w skrócie wykorzystanie środków w 2010 roku. Przy omawianiu tego zagadnienia zgłoszony został przez nas problem wstrzymania przez KGP wypłat pomocy finansowych dla naszych pracowników i funkcjonariuszy poszkodowanych w wyniku powodzi. Zdaniem Komendanta Głównego Policji na podstawie obowiązującej umowy z PZU nie ma możliwości udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Do PZU zostało wystosowane w tym temacie zapytanie, na które na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odpowiedzi.
Z niecierpliwością oczekujemy tej odpowiedzi, która mamy dzieję umożliwi pozytywne rozpatrzenie wniosków złożonych przez nasz Związek o udzielenie pomocy i tak już mocno doświadczonych przez los pracowników i funkcjonariuszy.


W galerii można obejrzeć zdjęcia ze spotkania.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 12 2010 22:38:28
KPRM chce badać wynagrodzenia w służbie cywilnej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z HRM Partners S.A. planuje w okresie lipiec-listopad 2010 r. przeprowadzić badanie wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz sektorach gospodarki. Badanie realizowane będzie w ramach projektu „Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr).
W ramach badania przewidziane jest wybranie stanowisk, które zostaną poddane badaniu oraz sporządzenie ich skróconych opisów, zdefiniowanie bazy podmiotów, do których będzie skierowane badanie, opracowanie bazy danych, przyporządkowanie stanowisk pracy metodą job matching w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami podmiotów objętych badaniem, pozyskanie danych od tych podmiotów oraz przeprowadzenie analizy porównawczej i sporządzenie Raportu Końcowego.

źródło: dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 06 2010 20:33:34
Forum Pracowników Korpusu Służby Cywilnej
Serdecznie zachęcam wszystkich pracowników do odwiedzania Forum Pracowników Korpusu Służby Cywilnej. Działalność forum została doceniona przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W najnowszym Przeglądzie Służby Cywilnej ukazał się artykuł o tym forum. Niestety tworzy je znikoma ilość pracowników cywilnych Policji, a warto aby nasza grupa zawodowa była zauważana, forum daje nam takie możliwości. Skoro wspomina o nim Departament Służby Cywilnej w tak ważnej publikacji, piszmy, a być może tak wąska grupa jaką tworzymy będzie bardziej zauważana, doceniana? Szczerze zachęcam.

O forum można przeczytać więcej na stronie 24 Przeglądu Służby Cywilnej:
PRZEGLĄD


Zaś klikając TUTAJ przeniesiesz się na stronę FORUM.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 30 2010 21:45:11
Komisja Krajowa w Sobótce
W dniach 25-26.06.2010 r. w Sobótce miało miejsce posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP. Przedmiotem obrad była sytuacja pracowników cywilnych Policji oraz sprawozdanie z pracy prezydium, w którym to przedstawiono jakie kroki zostały i będą podjęte w celu poprawy tej sytuacji. Szeroko omawiano sprawę Instytucji Gospodarki Budżetowej oraz to w jaki sposób Związek zamierza czuwać nad posuwającymi się w sprawie IGB pracami.


W galerii można obejrzeć zdjęcia z posiedzenia komisji.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 30 2010 21:36:19
Nie dajemy spokoju ministrowi...
Ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze poprzednie pismo skierowane do Pana Ministra, piszemy i monitujemy w sprawie sytuacji pracowników cywilnych Policji. Chcemy, aby zauważano nas i traktowano poważnie

Klikając TUTAJ można zapoznać się z treścią pisma skierowanego do ministra.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 30 2010 21:47:06
KGP tnie, a my się sprzeciwiamy!
Kolejne pismo. Zdecydowanie nie powinniśmy pozostawiać bez komentarza tego, co dzieje się z naszymi premiami 3%, naszej sytuacji materialnej, ani tego, co dzieje się w Polskiej Policji. Chcemy aby zauważono, że nie jest nam to wszystko obojętne. Domagamy się zdecydowanego działania Komendanta Głównego Policji w tych kwestiach. Zachęcamy do zapoznania się z pismem, które można przeczytać klikając TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 20 2010 18:15:32
Strona 43 z 45 << < 40 41 42 43 44 45 >
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk