[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Poparcie dla protestu pracowników sądownictwa
W dniu dzisiejszym odbył się protest pracowników sądownictwa, którzy podkreślając, iż od 2008 roku nie otrzymali żadnego wyrostu wynagrodzeń domagają się po 300,- złotych podwyżki na etat.
Związek Zawodowy Pracowników Policji w pełni popiera protest kolegów i koleżanek zatrudnionych w sądach.
Manifestacja i postulaty pracowników sądownictwa są nam bardzo bliskie, gdyż w takim samym wymiarze odpowiadają sytuacji, w jakiej znajdują się pracownicy Policji.

Akcja przeprowadzona dzisiaj pięknie wpisuje się w rozpoczętą w dniu 12 marca br. manifestację - happening "Odmrozić inflację". Przypominamy, iż nasz związek czynnie wziął udział tego dnia w demonstrowaniu swojej tragicznej sytuacji oraz determinacji w dążeniu do poprawienia sytuacji życiowej i bytowej pracowników sfery budżetowej.

Kolejna już grupa zawodowa pokazuje, iż zamrożenie wzrostu wynagrodzeń nawet o poziom inflacji nie dotyczy wszystkich w jednakowym stopniu. Tak, jak my - pracownicy Policji głośno mówimy, iż policjanci, z którymi pracujemy otrzymali podwyżki wynagrodzeń (o 300,- złotych w 2012 r.), tak i pracownicy sądownictwa pokazują, że dla sędziów w budżecie państwa znalazły się środki na podwyżki w wysokości po 650,- złotych netto dla każdego sędziego.

Pytamy, kiedy wzrost wynagrodzeń będzie dotyczył wszystkich zatrudnionych w urzędzie? Dlaczego dyskryminuje się jedną grupę zawodową kosztem drugiej pracującej wielokrotnie w jednym pokoju przy tych samych zadaniach.

Dzisiejsza manifestacja pracowników sądownictwa cieszy. Oznacza bowiem, że nie tylko my związkowcy zatrudnieni w Policji widzimy problem niedostrzegania przez rządzących ubożenia ogromnej grupy społecznej stanowiącej administrację państwową, bez której nie może przecież prawidłowo funkcjonować żadne państwo.


Dla przypomnienia klikając TUTAJ można obejrzeć zdjęcia ze wspomnianej powyżej manifestacji "Odmrozić inflację".J.S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 26 2012 21:09:38
Pismo do KGP w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi
W dniu 29 sierpnia br. została przesłana przez ZZPP pisemna propozycja współpracy polegającej na przygotowaniu programu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zalecanych poradników, o których mowa w Zarządzeniu Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej /M.P. Nr 8, poz. 99/.

W odpowiedzi na nasze pismo Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji insp. Bogdan JÓŹWIAK odpowiedział, iż KGP opracowuje na swoje potrzeby wzmiankowane powyżej dokumenty, ale nie planuje opracowania programu zarządzania zasobami ludzkimi bądź niektórych jego elementów w formie jednego dokumentu dla wszystkich jednostek organizacyjnych Policji.

W efekcie skierowaliśmy do Komendanta Głównego Policji kolejne pismo, podkreślające jak ważne jest nasze stanowisko i chęć współpracy. Aby przeczytać to pismo, KLIKNIJ TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 25 2012 23:03:52
Komisja Krajowa - Czarniecka Góra, 17-19.10.2012 r.
W dniach 17-19.10.2012 r. w Czarnieckiej Górze odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. W trakcie obrad:

- omówiono działalność Komisji Krajowej za 9 miesięcy 2012 r.
- dyskutowano nad zmianami w statucie
- zostały ustalone terminy wyborów w 2013 r.
- rozmawiano na temat porozumienia międzyzwiązkowego mającego na celu poprawę warunków finansowych pracowników cywilnych
- omówiono sprawy związane z CUL
- podsumowano współpracę z FORUM
- omówiono działalność funduszu prewencyjnego PZU

Zaproszonym gościem był Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Pan Jan GAŁADYK.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z posiedzenia, dostępne w GALERII, po kliknięciu TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 25 2012 22:36:58
Pismo do Ministra Spraw Wewnętrzych
Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta Hus przesłała do Ministra Spraw Wewnętrznych pismo zawierające prośbę o pilne spotkanie, jak również informujące Ministra Spraw Wewnętrznych o olbrzymim rozgoryczeniu pracowników Policji decyzją Rządu RP dotyczącą dalszego zamrożenia płac w sferze budżetowej. W piśmie tym informuje również o niewłaściwej polityce kadrowej w jednostkach Policji powodującej wielkie niezadowolenie wśród pracowników. Aby przeczytać pismo kliknij tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator wrzesień 25 2012 07:44:34
Pielgrzymka 2012

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator wrzesień 24 2012 22:52:09
Złe wiadomości o budżecie RP na 2013 rok
W dniu 04 września br. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja o wstępnym przyjęciu przez rząd projektu budżetu na 2013. Komunikat dostępny jest TUTAJ

Przytaczamy z olbrzymim żalem:

"Do ustalenia planu wydatków zastosowano tymczasową dyscyplinującą
regułę wydatkową, która ogranicza wzrost wydatków publicznych.
Elementem wzmacniającym efekt tej reguły będzie utrzymanie w 2013 r.
zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej
sfery budżetowej. Zastosowanie reguły dyscyplinującej jest niezbędne
w celu zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce."[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 06 2012 22:45:25
Bezpłatna infolinia obywatelska w Biurze RPO
Od kwietnia 2012 roku wystartowała dostępna dla wszystkich
Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich.


Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych należących do sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile.

Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO.
Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym.

Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji.

Infolinia Obywatelska powstała przy współpracy z Telekomunikacją Polską, która udostępnia łącze na zasadach niekomercyjnych.

Siedziba Infolinii znajduje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w budynku przy Al. Solidarności 77

Telefon jest czynny:
Poniedziałek godz. 10.00 – 18.00
Wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00


Pełna informacja dotycząca infolinii dostępna jest po kliknięciu tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 06 2012 20:16:13
NOWE zasady wypłaty 100 zł - korzystna zmiana!
W dniu 20 lipca br. w spotkaniu kadry kierowniczej Polskiej Policji z Ministrem Spraw Wewnętrznych Jackiem CICHOCKIM wzięła udział Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP – kol. Danuta HUS.

Najważniejszym dla nas tematem poruszonym podczas spotkania były oczywiście dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100,- złotych netto na każdego pracownika zatrudnionego na pełnym etacie i proporcjonalnie mniejsza kwota zgodnie z wymiarem czasu pracy. Z wcześniejszych ustaleń (o których można przeczytać w notatce Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi z dnia 18 lipca br., z którą można się zapoznać w poprzedniej wiadomości) wyeliminowane zostały zapisy dot. zmniejszania wysokości świadczenia o kwotę 4,80 złotych brutto za każdy dzień nieobecności pracownika, za które wypłacane jest świadczenie z kasy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (takie jak: zasiłki chorobowe, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne).

Dzięki tej zmianie świadczenie nie tylko trafi do wszystkich pracowników, ale będzie wypłacane razem z pensją, a nie jak wynika z wcześniejszych ustaleń: do 10 dnia następnego miesiąca, za które przysługuje nagroda.

Bardzo cieszy ta zmiana – jako wymierny efekt prac związkowych. Udało nam się wyeliminować kolejne działanie, które dyskryminowało pracowników Policji. Zależało nam na tym, by to świadczenie zostało przyznane za sam fakt bycia pracownikiem Policji - wzorem podwyżek wynagrodzeń funkcjonariuszy, którym wzrosła wysokość dodatku za stopień – niezależnie od jakości i efektów osiąganych w służbie, ani też faktu świadczenia pracy czy przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Z notatką dotyczącą zasad można się zapoznać klikając TUTAJ, a następnie TUTAJ.J. S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 22 2012 17:32:45
Zasady wypłaty dodatkowych 100 zł dla pracowników cywilnych
W załączeniu prezentujemy notatkę Jana GAŁADYKA - Pełnomocnika Komendanta Głównego ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi w sprawie zasad wypłaty dodatkowych należności pieniężnych dla pracowników Policji w wysokości 100 zł. netto od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z akceptacją tych zasad przez Komendanta Głównego Policji.

Aby się z nią zapoznać kliknij TUTAJ, a następnie TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 19 2012 22:49:35
Niekonstytucyjny przepis o 13-stkach
Nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z konstytucją.

9 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego).

Informację tą zamieścił na swoich stronach Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej. Z pełną treścią artykułu można się zapoznać po kliknięciu tutaj.


Źródło: www.sluzbacywilna.info.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 13 2012 21:46:46
Stanowisko organizacji związkowych w sprawie zasad podziału "Podwyżki 100 złotych"
W dniu 9 lipca 2012 r trzy reprezentatywne organizacje związkowe reprezentujące pracowników Policji wypracowały i przedłożyły Komendantowi Głównemu Policji wspólne stanowisko w sprawie zasad podziału dodatkowych należnosci w wysokosci 100,00 złotych netto miesięcznie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.
Aby zobaczyć komunikat kliknij tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator lipiec 11 2012 11:51:06
Strona 36 z 44 << < 33 34 35 36 37 38 39 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk