[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


SPOTKANIE OPŁATKOWE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W Komendzie Głównej Policji w dniu 21 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK.Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani: Jego Ekscelencja Najprzelewiebniejszy Biskup Jerzy Pańskowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks.bp płk Mirosław Wola, naczelny kapelan Policji ksiądz Jan Kot, jak również Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego. Delegatkami z naszej organizacji związkowej były: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji ZZPP.


Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne. Przyłączyli się do nich Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej SZYMCZYK i nadinsp. Jan LACH. Życzenia skierowali do wszystkich policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk Zastępcy Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.


Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.


Źródło: www.policja.gov.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 21 2017 22:12:58
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 21 2017 21:58:46
WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DLA JÓZEFA ĆWIKLIŃSKIEGO
W dniu 6 grudnia 2017 roku w Gmachu Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Grottgera 4 w Lublinie odbyła się uroczysta Gala z okazji XV-Lecia Dialogu Społecznego w województwie lubelskim.


Otwierający Galę Marszałek Województwa Lubelskiego powiedział, że "...Budowanie siły regionalnego dialogu to proces. Realny i skuteczny dialog to wyzwanie. Silny dialog to dialog słyszalny. O taki dialog walczymy. To nasza misja i cel na najbliższe lata...".

Podczas tej Gali Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji kol. Józef ĆWIKLIŃSKI został odznaczony medalem "Zasłużony dla województwa lubelskiego".
Odznaczenie to jest uhonorowaniem działalności całego zarządu lubelskiego na rzecz dialogu i współpracy partnerów społecznych.
Odznaczonemu serdecznie GRATULUJEMY!Źródło: www.lubelskie.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 20 2017 23:08:37
KULTURA UCZCIWOŚCI W SŁUŻBIE CYWILNEJ

W dniu 18 grudnia br. Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI przekazał dyrektorom generalnym i kierownikom urzędów zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej (pismo do zapoznania się TUTAJ).

Urzędy otrzymały także bezpłatny, kompleksowy program szkoleniowy dla członków korpusu oraz przykładowy kwestionariusz samooceny kultury uczciwości organizacji. Opracowanie zalecenia jest kolejnym z działań Szefa Służby Cywilnej związanym z budowaniem zaufania obywateli do administracji publicznej.

Zgodnie z zaleceniem dyrektorzy generalni i kierownicy urzędów powinni:


Program szkoleniowy wchodzący w skład zalecenia jest pierwszym tego typu w administracji publicznej. Przez ostatnie miesiące pracowali nad nim niezależni eksperci oraz pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Zawarto w nim nie tylko treści merytoryczne, ale przede wszystkim wskazówki praktyczne dla np. trenerów wewnętrznych, którzy z ich pomocą z powodzeniem przeprowadzą szkolenia z zakresu etyki. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć koszty związane z organizacją szkoleń w urzędach.

Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 18 2017 22:51:05
WYNAGRODZENIA W BADANIACH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Przedstawiamy trzy grafiki z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego na temat wynagrodzeń w Polsce wg stanu na październik 2017 roku.


Pierwsza grafika (ze strony www.fzz.org.pl) pokazuje procentowy rozkład zatrudnionych względem wielkości wynagrodzeń brutto.Kolejne (ze strony www.wynagrodzenia.pl) dotyczą: - przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz w gospodarce narodowej; - przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali kraju z podziałem na poszczególne województwa.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 11 2017 21:48:33
KOMUNIKAT O NEGOCJACJACH Z PZU S.A. W SPRAWIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI

6 grudnia 2017 r. w siedzibie PZU S.A w Warszawie zakończył się cykl negocjacji, pomiędzy związkami zawodowymi funkcjonującymi w Policji a przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej PZU S.A., która ubezpiecza funkcjonariuszy i pracowników w programie „Policja 2015”.

Celem prac zespołu negocjacyjnego, było uproszczenie i urealnienie procedur rozliczania się funduszu w poszczególnych województwach i szkołach Policji oraz wypracowanie ogólnej „instrukcji” do obsługi Funduszu, przyjętej i realizowanej w całym kraju.
Dokonano uzgodnień w kwestii sposobu rozliczania środków pochodzących z funduszu, jak również w dziedzinie przyjmowania i realizowania wniosków złożonych przez osoby uprawnione do Komisji Wojewódzkich, Szkolnych i Komisji Centralnej.

Za kilka dni sporządzony zostanie stosowny aneks do „Umowy prewencyjnej”, pojawi się także poprawiony załącznik numer 3 do umowy (określający obszary, w których można uzyskać pomoc finansową i warunki konieczne do jej otrzymania).
Wszystkie wypracowane i wynegocjowane zmiany (poza tymi, które dotyczą sposobu rozliczania się) będą obowiązywać od nowego: 2018 roku.

O szczegółach zmian powiadomimy niezwłocznie Przewodniczących Komisji po otrzymaniu doprecyzowanych dokumentów (z całą pewnością jeszcze w tym roku). Członkowie zespołu negocjacyjnego dołożyli wszelkich starań, aby Komisjom pracowało się lepiej i bezproblemowo, a osoby oczekujące pomocy otrzymywały ją w jak najszerszym zakresie. Oczywiście istnieje jeszcze możliwość powrotu do negocjacji w przypadku wystąpienia w późniejszym czasie problemów wymagających zmian umowy, czy załączników.

W pracach zespołu negocjacyjnego udział wzięła i w tym dniu, jak i we wszystkich wcześniejszych terminach Przewodnicząca KK Związku Zawodowego Pracowników Policji kol. Danuta HUS.


Źródło: www.nszzp.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 11 2017 09:51:12
ZWIĄZKI WALCZĄ, A RZĄD DALEJ ZAMRAŻA
Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej (rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945)) jest obecnie przedmiotem prac Sejmu RP. W dniu 22 listopada br. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie tego projektu ustawy.

Projekt jest szczególnie istotny dla pracowników, ponieważ reguluje m.in. wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rząd chce zamrozić wysokość odpisu na kolejny rok), sposób wydatkowania środków z Funduszu Pracy i wynagradzania pracowników sfery budżetowej (jako konsekwencja zamrożenia wskaźnika wynagrodzeń w tej sferze).

Związki przygotowały negatywną opinię do tego projektu ustawy przede wszystkim postulując pełne odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych, upomniając się o płace zatrudnionych w sferze budżetowej i sprzeciwiając się realizacji zadań ze środków Funduszu Pracy niezgodnych z celem jego powołania.

Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych związki przedstawiły przedstawicielom rządu i posłom swoje stanowisko w sprawie poszczególnych zapisów projektu ustawy okołobudżetowej ze szczególnym naciskiem na postulat odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych oraz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, jak również sprzeciw wobec regulacji dotyczących Funduszu Pracy. Niestety, choć wskazywana została dobra sytuacja finansowa budżetu państwa i korzystna kondycja przedsiębiorstw, większość poselska nie przychyliła się do postulatów związków zawodowych i przyjęła projekt ustawy niemal bez poprawek: podzielając stanowisko rządu, że stan finansów publicznych nie pozwala w kolejnym roku wprowadzić ww. zmian.


Źródło: www.opzz.org


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 07 2017 21:46:16
KALENDARZE NA 2018 ROK
Wielkimi krokami zbliża się rok 2018. Z tej okazji, jak co roku, Związek Zawodowy Pracowników Policji przygotował kalendarze ścienne, które mają, oprócz charakteru użytkowego, uprzyjemnić wnętrza naszych pokoi służbowych. Zapraszamy więc do Przewodniczących Wojewódzkich/Szkolnych/Stołecznego/KGP, bo już w przyszłym tygodniu kalendarze zostaną rozdystrybułowane na poszczególne garnizony.

Pozdrawiamy wszystkich, którzy docenią pomysłowość naszej organizacji związkowej i zawieszą kalendarze ZZPP na swoich ścianach rozpoczynając Nowy Rok z wiarą i nadzieją na nowe szanse dla wszystkich pracowników Policji w kraju.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 27 2017 23:03:20
INFORMACJA O POGRZEBIE MARIANA BIERNATA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10 listopada 2017 roku zmarł nasz serdeczny kolega, aktywny działacz związkowy, członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Marian BIERNAT

najszczersze kondolencje z powodu jego śmierci rodzinie składają
koleżanki i koledzy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 13 2017 11:50:17
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 11 2017 09:46:50
PREZENT DLA PRACOWNIKÓW POLICJI Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ 🙂

W dniu dzisiejszym - w przededniu Święta Służby Cywilnej - otrzymaliśmy bardzo dobrą informację z Komendy Głównej Policji o tym, że zgodnie z naszymi pismami z dnia 14 września 2017 roku (pismo dla przypomnienia TUTAJ) oraz z dnia 22 września br. ( TUTAJ) nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji zaakceptował przeznaczenie środków finansowych pochodzących z oszczędności z wakatów, przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy bezpłatnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" zapisanego w "Programie modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020" - na nagrody uznaniowe dla pracowników Policji.

Wygenerowane oszczędności będzie należało przeznaczyć jeszcze w tym roku na nagrody uznaniowe dla poszczególnych grup pracowników (z podziałem na ksc i pracowników niebędących członkami ksc), bez zmiany klasyfikacji. W związku z faktem, iż wielkość środków oszacowano na podstawie sprawozdań z realizacji ww. przedsięwzięcia za okres od stycznia do września 2017 roku może ona jeszcze ulec zmianie (czytaj: zwiększeniu) do końca bieżacego roku. Na chwilę obecną kwota ta wynosi łącznie 4 387 644, 72 zł.

Powyższa informacja to przesympatyczny prezent dla pracowników, który zbiegł się w czasie z obchodami Święta Służby Cywilnej ustanowionego na dzień jutrzejszy - 11 listopada.

Dziękujemy serdecznie Panu Komendantowi za podjęcie przedmiotowej decyzji, która od września br. była postulowana przez Związek Zawodowy Pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2017 22:19:06
Strona 4 z 37 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk