[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


KONDOLENCJE


Członkowi Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Marianowi BIERNATOWI

najszczersze kondolencje z powodu śmierci Taty składają
koleżanki i koledzy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 12 2017 23:11:45
RZĄD ZAMRAŻA PŁACE NA KOLEJNY 2018 ROK
Rząd przyjął założenia budżetu na rok 2018. Cytując komunikat Centrum Informacyjnego Rządu:
"...Poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8 proc. wobec 3,6 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2016 r. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,7 proc. Uwzględniając oczekiwany wzrost zatrudnienia, w latach 2017-2018 należy spodziewać się istotnego wsparcia dochodów gospodarstw domowych ze strony rynku pracy. (...) Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r..."

Natomiast:
"(...) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2018 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Z uwagi na konieczność przestrzegania tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, unijnych reguł fiskalnych oraz zabezpieczenia środków na projektowane działania rządu (kontynuacja programu „Rodzina 500 plus”, dalsza modernizacja sił zbrojnych, obniżenie wieku emerytalnego) w 2018 r. planowane jest utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 100 proc. 2017 r...."

Jakie z tego wnioski?

Po pierwsze: poprawa sytuacji na rynku pracy nie ma wpływu na wynagrodzenia w służbie cywilnej, co oznacza, że nie działa mechanizm zatrzymywania najlepszych w administracji. Reklamy, najwet najpiękniejsze (vide: spoty w internecie promujące nabór do KSAP nic tutaj nie pomogą). Trudno będzie przyciągać młodych, zdolnych i trudno będzie utrzymać doświadczonych.

Po drugie, z tej samej przyczyny: nie nastąpi wsparcie dochodów gospodarstw domowych członków korpusu służby cywilnej, ponieważ pracodawca - którym jest państwo - wynagrodzeń nie podniesie. W ten sposób z pięknej, zapowiadanej perspektywy "...poprawy na rynku pracy..." wyklucza się przeszło 100 tys. osób, a właściwie więcej, bo wraz z rodzinami.

Po trzecie, wzrost wynagrodzenia minimalnego znów - w ramach tego samego budżetu - wymusi znalezienie środków przewidzianych na wynagrodzenia dla osób, które nie osiągną wzrastającego z każdym rokiem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

"...Określenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 proc., nie wyklucza wzrostu wynagrodzeń indywidulanych w ramach planowanych środków na płace..."

To z kolei oznacza, że w ramach wciąż tego samego budżetu na wynagrodzenia możliwe są podwyżki indywidualne. Wiemy, że takie "indywidualne" podwyżki otrzymają w przyszłym roku np. pracownicy wojska. Jest to grupa zawodowa licząca ok. 43,5 tysiąca osób, więc rzeczywiście można taki wzrost wynagrodzeń nazwać indywidualnym.

Jednym zdaniem: Rząd Beaty SZYDŁO bez sentymentów zamraża wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na kolejny - dziesiąty już - rok z rzędu.


Źródło: sluzbacywilna.info.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 11 2017 21:01:29
WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W 2018 ROKU
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. przedłożoną przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r.
Jednocześnie Rada Ministrów wskazała, by minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wyniosła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł).

Według prognozy Ministerstwa Finansów, wzrost gospodarczy w najbliższych latach utrzyma się na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie – w 2017 r. wzrost PKB powinien wynieść 3,6%, natomiast w roku przyszłym 3,8%.

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna. Jeżeli nie wypracuje ona wspólnego stanowiska wysokość płacy minimalnej - tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. Zdaniem tych dwóch central związkowych powinna ona wynieść połowę przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 2220 zł. Jednocześnie wskazały, iż wzrost płac w państwowej sferze budżetowej powinien wynieść 11,2 %.

Niestety trzecia z central związkowy NSZZ Solidarność nie podpisała wspólnego stanowiska w sprawie, tym samym dając rządowi swobodę działania w zakresie ustalenia na 2018 rok zarówno stawki minimalnego wynagrodzenia, jak również ewentualnego wzrostu płac lub jego braku w państwowej sferze budżetowej.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 06 2017 23:45:31
STANOWISKO OPZZ i FORUM ZZ W SPRAWIE WZROSTU WYNAGRODZEŃ W 2018 ROKU
Dwie centrale związkowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych, do którego należy Związek Zawodowy Pracowników Policji w dniu 31 maja 2017 roku skierowały pismo do Pani Elżbiety RAFALSKIEJ - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie proponowanego na 2018 rok wzrostu wynagrodzeń. W podpisanym wspólnie stanowisku określone zostało m.in., iż:

- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynieść nie mniej niż 6%,

- wzrost płac w państwowej sferze budżetowej powinien wynieść 11,2 %.

Treść przedmiotowego pisma central związkowych znajdziecie Państwo TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 05 2017 22:06:10
DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY - PRZYWILEJ CZY UCIĄŻLIWOŚĆ
Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP na wniosek szeregu głosów pracowników Policji z różnych garnizonów w kraju wystosowała do Pani Beaty KEMPY - Szefowej Kacelarii Prezesa Rady Ministrów pismo w sprawie wprowadzenia Zarządzeniem Nr 9 z dnia 29 marca 2017 roku dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej. Pismo do zapoznania się -TUTAJ.

Ustalenie dni: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia dniami wolnymi od pracy, a wprowadzenie w ich miejsce dni pracy w terminach: 13 maja, 24 czerwca i 9 sierpnia dało możliwość pracownikom urzędów administracji rządowej skorzystanie z dłuższego wypoczynku od pracy w tzw. długie weekendy majowe, czerwcowe i sierpniowe.

Niestety takie rozwiązanie nie do końca jest dostosowane do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych Policji, w których pełni służbę blisko 100 tysięcy funkcjonariuszy oraz 25 tysięcy pracowników Policji. W ramach jednej organizacji - jaką jest Polska Policja - dodatkowe dni wolne zostały ustalone tylko pracownikom Policji. Ponadto te dni dotyczą jedynie tych jednostek, które posiadają status urzędów, a pomijają szkoły policyjne i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Prowadzi to do sytuacji nierównego traktowania pracowników w różnych jednostkach Policji i niesie ze sobą szereg negatywnych emocji mających wpływ na jakość wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

W związku z powyższym wnieśliśmy, by w przypadku urzędów, gdzie pracują pracownicy oraz pełnią służbę funkcjonariusze zostały nadane przez Panią Minister uprawnienia przełożonym właściwym do spraw osobowych (w przypadku Policji: komendantom jednostek organizacyjnych) w zakresie udzielenia bądź odmowy udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy na wniosek pracownika.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 05 2017 22:02:28
KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZZPP
W dniach 18-19 maja 2017 r. w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle gniazdo" w Szczyrku odbyła się Wojewódzka Konferencja sprawozdawczo - wyborcza śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP.

Na konferencji tej zostało wybrane nowe Prezydium Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP w osobach:

Przewodnicząca - Alicja ZAJĄC
Wiceprzewodnicząca - Alina MACHOŃ
Wiceprzewodniczący - Marian BIERNAT
Wiceprzewodnicząca - Kinga MISZTELA
Sekretarz - Danuta HUS
Skarbnik - Mirosław GRUK

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali nw. delegaci:

Przewodnicząca - Barbara SOPEL
Członek - Marzanna STROMCZYŃSKA
Członek - Marek SOLNY

Delegatami na Krajowy Zjazd ZZPP zostali wybrani:

1) Alicja ZAJĄC
2) Alina MACHOŃ
3) Mirosław GRUK
4) Kinga MISZTELA
5) Marek SOLNY

Komisja skrutacyjna stwierdziła, iż wszystkie wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z Ordynacją Wyborczą.

Nowowybranym władzom Śląskiego ZW ZZPP życzymy dużo energii do reprezentowania pracowników Policji tego największego garnizonu w kraju oraz godnej, wartej naśladowania postawy działacza związkowego.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 04 2017 21:06:04
WYBORY DO ZARZĄDU STOŁECZNEGO ZZPP NA KADENCJĘ 2017 - 2021
W Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie w dniu 23 maja 2017 roku odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Pracowników Policji. W wyniku przeprowadzonych głosowań na rozpoczynającą się kadencję 2017-2021 zostały wybrane nowe władze tego organu związku.


I tak w pierwszej kolejności zostało wybrane Prezydium Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego w osobach:

Przewodniczący - Agnieszka GALEJ-GÓRA

Wiceprzewodniczący - Anna SZCZUPAKOWSKA
Wiceprzewodniczący - Anita BARTKIEWICZ-SOCHA
Wiceprzewodniczący - Joanna TRYC

Sekretarz - Julia GODLEWSKA
Skarbnik - Barbara PIETRZAK

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Przewodniczący - Ewa CIECHAŃSKA

Członkowie:
- Anna ANDRZEJEWSKA
- Danuta GĄSIOR

Kolejnym etapem były wybory na Delegatów na Zjazd Krajowy ZZPP. Delegatami zostali:

1) Agnieszka GALEJ-GÓRA
2) Barbara PIETRZAK

Komisja skrutacyjna stwierdziła, iż wszystkie wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z Ordynacją Wyborczą.

Wszystkim osobom wybranym do Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP życzymy wiele zapału, ambicji i wytrwałości w pełnieniu wyznaczonych obowiązków oraz godnego reprezentowania wszystkich pracowników garnizonu stołecznego.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 24 2017 22:57:19
WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA DOLNOŚLĄSKIEGO ZZPP
W dniach 11-12 maja 2017 r. w Hotel-Garden w Oleśnicy, odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Dolnośląskiego ZZPP.


Na nową kadencję przypadającą na lata 2017-2021 wybrano nowe władze Związku.

I tak w pierwszej kolejności:

Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego w osobach:

Przewodniczący - Ryszard WOŁOSZCZAK

Wiceprzewodniczący - Helena PAWLAK
Wiceprzewodniczący - Waldemar NOWAK
Wiceprzewodniczący - Danuta KLUZIAK

Sekretarz - Justyna BORKOWSKA
Skarbnik - Jolanta MATERNOWSKA

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Przewodniczący - Krzysztof PILCH

Członkowie:
- Małgorzata ZAWADZKA
- Jan GAŁEK

Delegatami na Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Policji zostali wybrani:

1. Helena PAWLAK
2. Justyna BORKOWSKA
3. Waldemar NOWAK
4. Krzysztof PILCH
5. Elżbieta PASEK
6. Jolanta MATERNOWSKA
7. Małgorzata ZAWADZKA

Komisja skrutacyjna uznała wszystkie wybory za ważne.

Wszystkim osobom wybranym do Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP, życzymy wiele zapału, ambicji i wytrwałości w pełnieniu wyznaczonych obowiązków oraz godnego reprezentowania wszystkich pracowników garnizonu.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 16 2017 22:42:13
NOWY SKŁAD ZARZĄDU LZW ZZPP NA KADENCJĘ 2017-2021


W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w dniu 10 maja 2017 roku odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Pracowników Policji. W wyniku przeprowadzonych głosowań na rozpoczynającą się kadencję 2017-2021 zostały wybrane nowe władze tego organu związku.

Przedstawiamy Prezydium LZW ZZPP:
Przewodniczący - Józef ĆWIKLIŃSKI
Wiceprzewodniczący - Joanna STEC-TRZPIL
- Małgorzata KUBAK-ROSOŁOWSKA
- Marek WŁODARCZYK
Sekretarz - Karolina KUSY
Skarbnik - Wojciech MAKOCHOŃ.


Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP zostali wybrani:
- Agnieszka PODLEŚNA, która ponownie pełnić będzie funkcję Przewodniczącej WKR LZW,
- Justyna GŁOGOWSKA i Małgorzata KUZDRA-ZATORSKA - Członkowie WKR LZW.

Kolejnym etapem były wybory na Delegatów na Zjazd Krajowy ZZPP. Delegatami zostali:
1) Wojciech MAKOCHOŃ,
2) Agnieszka PODLEŚNA,
3) Radosław POLAK,
4) Karolina KUSY,
5) Karol MAJEWSKI.

Trzyosobowa komisja skrutacyjna stwierdziła, iż wszystkie wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z Ordynacją Wyborczą.

Wierzymy, iż nowowybrane władze Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Policji ZZPP będą pracowały harmonijne i wytrwale przez całą kadencję 2017 – 2021 na rzecz pracowników Policji garnizonu lubelskiego.

Powodzenia!


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 13 2017 08:16:35
KONDOLENCJE


Członkowi Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Radosławowi POLAKOWI

najszczersze kondolencje z powodu śmierci Mamy składają
koleżanki i koledzy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 11 2017 15:18:01
LEKTURA NA WEEKEND
W ramach lektury na weekend polecamy artykuł "Ile zarabia urzędnik", opublikowany na stronie bankier.pl.

Na zachętę kilka cytatów:

"... Bezrobocie spada i jest najniższe od kilkunastu lat. Sytuacja na rynku pracy staje się coraz lepsza. Praca w administracji nie kusi jak dawniej. W czasach kryzysu administracja jawiła się jako bezpieczna przystań, liczba chętnych do pracy rosła, rzesze chętnych rywalizowały o każdy etat. Mało kto decydował się też zrezygnować z pewnej urzędniczej pracy na rzecz niepewnego rynku prywatnego. Ten złoty okres dla administracji właśnie się skończył..."

"...Politycy wszystkich opcji, a również często i społeczeństwo, traktuje urzędników jako zło konieczne, pasożytów, hamulcowych zmian, których trzeba maksymalnie ograniczać, prześwietlać i kontrolować. Czy jeśli jestem utalentowanym profesjonalistą, to mam ochotę wejść w szeregi tak traktowanej profesji – zwłaszcza jeśli warunki finansowe są (przynajmniej w dużych miastach) mocno niekonkurencyjne?..." Maciej Kisilowski, jeden z autorów książki "Administrategia"

"...Państwo ma zauważalny problem, nie jest dobrym pracodawcą. Warto byłoby dokonać obiektywnej oceny silnych i słabych stron. Podjąć działania naprawcze. W przeciwnym wypadku będzie dokonywała się selekcja negatywna. Najbardziej utalentowani pracownicy będą wybierali sektor prywatny..."


Źródło: sluzbacywilna.info.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 05 2017 22:52:36
Strona 3 z 32 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk