[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


GRATULACJE DLA NOWEGO MINISTRA SWiA
TUTAJ zamieszczamy list gratulacyjny skierowany przez Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zaodowego Pracowników Policji na ręce Pana Joachima BRUDZIŃSKIEGO powołanego przez Prezydenta RP na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W liście tym inicjujemy spotkanie z Panem Ministrem celem przybliżenia problematyki związanej ze środowiskiem pracowników Policji oraz wypracowaniem zasad współpracy.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 16 2018 16:54:00
POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZE ZWIĄZKAMI DZIAŁAJĄCYMI W KGP
W dniu 4 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. Sygnatariuszem z Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji była kol. Dorota GIELECIŃSKA.


Zarząd naszej organizacji związkowej w Komendzie Głównej Policji powstał w marcu ubiegłego roku, a dotychczasowe, obowiązujące porozumienie Komendanta Głównego Policji ze związkami zrzeszającymi pracowników KGP było podpisane jeszcze w 2015 roku. Zabiegaliśmy więc o podpisanie nowego porozumienia, w którym stroną byłby również nasz nowy zarząd, który z miesiąca na miesiąc zdobywa coraz większą ilość zwolenników, a tym samym ma stale wzrastającą ilość członków zapisujących się do naszej organizacji.


Dla przypomnienia informujemy, iż celem porozumienia jest wypracowanie wzajemnej współpracy opierającej sie na uzgodnieniach i pozyskiwaniu stanowisk oraz opinii Zarządów organizacji związkowych oraz wypracowywaniu "dobrych praktyk". To co już w praktyce zaczęliśmy realizować poprzez aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów pracowników KGP, a także poprzez możliwość wpływania na prowadzoną przez stronę służbową politykę kadrowo-finansową zostało więc uformione w postaci tak prestiżowego dokumentu jakim jest porozumienie o współpracy.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią porozumienia TUTAJ, które finalnie podpisał nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 11 2018 23:00:31
ZMIANA NA STANOWISKU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W dniu 9 stycznia 2018 roku Joachim BRUDZIŃSKI, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowego szefa MSWiA wprowadził do ministerstwa Mariusz BŁASZCZAK, który objął stanowisko Ministra Obrony Narodowej.


Nowy szef MSWiA urodził się 4 lutego 1968 r. Ukończył Szkołę Sportów Letnich im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu, a także Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu, gdzie zdobył zawód technika nawigatora. Jest również absolwentem studiów politologicznych oraz Międzywydziałowego Instytutu Wiedzy Humanistycznej w Uniwersytecie Szczecińskim. Tam też ukończył podyplomowe studia pedagogiczne. Był również stypendystą programu „Summer University” organizowanego przez Uniwersytet w Umeå (Szwecja). Uczęszczał na seminarium doktorskie prowadzone przez prof. zw. dra hab. Wiesława Burgera w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie otworzył przewód doktorski w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem zainteresowań badawczych były zagadnienia związane z powstaniem administracji oraz gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1970. Prowadził zajęcia i wykłady w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz Policealnym Studium Administracji w Szczecinie.

W trakcie nauki i studiów pływał na statkach handlowych i rybackich, zarówno polskich jak i zagranicznych armatorów. Podczas studiów działał w duszpasterstwie akademickim Ojców Jezuitów. Był animatorem kultury studenckiej w Szczecinie. Jednocześnie współpracował z Polskim Radiem Szczecin, gdzie przygotowywał materiały reporterskie poświęcone problematyce gospodarki morskiej. Założył Morskie Centrum Informacji Zawodowej zajmujące się podnoszeniem kwalifikacji językowych polskich marynarzy i rybaków. Pełnił funkcję rzecznika prasowego Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W 1991 r. będąc studentem politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, włączył się w kampanię wyborczą Porozumienia Centrum, w tym samym roku został też członkiem tej partii. W sierpniu 2002 r. został wybrany Prezesem Zarządu Regionalnego PiS. W 2005 r. startował do Sejmu jako lider listy zachodniopomorskiej.

Wypełnia mandat poselski w Sejmie RP V, VI, VII oraz VIII kadencji. Współpomysłodawca oraz jeden z twórców powołanego w czasie trwania Sejmu V kadencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Pracował w sejmowych Komisjach Infrastruktury oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W 2006 r. został powołany na funkcję Sekretarza Generalnego PiS oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Od 10 października 2009 r. wypełnia obowiązki przewodniczącego Komitetu Wykonawczego tej partii.

12 listopada 2015 r. wybrany na wicemarszałka Sejmu VIII kadencji. 9 stycznia 2018 r. powołany na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Źródło: mswia.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 10 2018 22:57:34
NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLSKIEJ POLICJI - WSPOL SZCZYTNO 8-9.01.2018 R.
W Wyższej Szkole Policji trwa narada roczna kierownictwa MSWiA: Mariusza BŁASZCZAKA i Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz kierownicta polskiej Policji. Głównym tematem jest podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018. W naradzie udział bierze nadinsp. Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji wraz ze swoimi zastępcami, komendanci wojewódzcy, miejscy, powiatowi, pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych.


Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentują: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej i Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji.

Zdaniem ministra Mariusza BŁASZCZAKA w Polsce bezpiecznie mogą się czuć zarówno Polacy, jak i osoby odwiedzające nasz kraj.


O uspołecznianiu działań Policji w 2017 roku mówił także Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK, który stwierdził, że według statystyk rok 2017 pod względem przestępczości kryminalnej był najbezpieczniejszy na przestrzeni ostatnich 27 lat. Ponadto w porównaniu do 2016 r. bezpieczniej było też na drogach - zginęło o 220 osób mniej. O tysiąc spadła liczba wypadków drogowych, a o niemal półtora tysiąca osób liczba rannych.


- "...Ten sukces był możliwy głównie dzięki zwiększeniu liczby policjantów na drogach. Ale ten sukces nie zwalnia nas z kontynuowania wytężonej pracy. W tej dziedzinie nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. Liczba ofiar wypadków drogowych nigdy nie jest wystarczającą niska..." - ocenił nadinsp. Jarosław SZYMCZYK.


Wiceminister Jarosław ZIELIŃSKI w swojej wypowiedzi nawiązał m.in. do wakatów podkreślając, że nie zapewnią one bezpieczeństwa. Przypomniał, że nie po to czyniono starania, by zwiększyć stan etatowy Policji o 1000 by pozostały one niewykorzystane.
- "...Ich zapełnienie jest jednym z waszych najważniejszych zadań. Jego realizji w 2018 r. będziemy się bardzo wnikliwie przyglądać..." - podkreślał J. ZIELIŃSKI.


Mówiąc o planach na rok 2018 Minister Mariusz BŁASZCZAK zapowiedział, że będzie to rok kontynuacji. Kontynuowany będzie Program Modernizacji Policji, programy uspołeczniające działania Policji w tym te związane ze służbą dzielnicowych, Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i odtwarzaniem posterunków. W całej Polsce zostaną wprowadzone do użytku kamery noszone przez policjantów na mundurze.


Źródło: policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 08 2018 20:35:45
ZATRUDNIENIE NA DOBRYCH WARUNKACH - TEMATEM EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Liderzy organizacji związkowych z całej Europy na spotkaniu w Brukseli potwierdzili swoje zobowiązanie do walki o dobre formy zatrudnienia dla pracowników i zgodzili się, że tworzenie takich miejsc pracy musi stać się priorytetem dla europejskiej polityki gospodarczej.

Wysokie bezrobocie, niski poziom inwestycji, wzrost zatrudnienia na platformach cyfrowych, niskiej jakości stanowiska pracy w usługach on-line prowadzą do tworzenia źle płatnych stanowisk, poczucia zagrożenia i braku bezpieczeństwa pracowników.

„Pracodawcy uzyskali korzyści w czasie kryzysu oferując pracę za niskie wynagrodzenia i na gorszych warunkach” – mówi zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ Katja Lehto-Komulainen i dodaje: „dzisiaj gospodarki europejska wraca na dobre tory, więc kreatorzy polityki powinni zająć się sprawą zatrudniania ludzi na dobrych warunkach. Musimy w końcu porzucić tą chorą ideę, że lepsza jest jakakolwiek praca niż żadna. Praca ma zapewniać człowiekowi dobre życie i godność. Złej jakości zatrudnienie rzutuje dalej niż tylko na miejsce pracy. Dobra praca generuje aktywność i wysoką produktywność, co jest dokładnie tym, czego Europa potrzebuje i do czego aspiruje. Dobrej jakości zatrudnienie jest dobre dla konkurencji, innowacji i oczekiwań nowoczesnej gospodarki.
Wszystkie dane z wielu badań w Unii Europejskiej pokazują, że silne gospodarki są powiązane z wysokiej jakości warunkami pracy”.


Ktoś zapyta: co to jest zatrudnienie wysokiej jakości? Liderzy związkowi przyjęli w Brukseli definicję tego pojęcia, która powinna być przydatna dla wszystkich unijnych instytucji i polityków zajmujących się gospodarką.

Na dobrej jakości zatrudnienie składają się:

– dobre pensje,

– bezpieczeństwo zatrudnienia,

– możliwość kształcenia się przez całe życie,

– bezpieczne i zdrowe stanowisko pracy,

– rozsądny czas pracy,

– związkowa reprezentacja w miejscu pracy.

EKZZ będzie zabiegać, by ta definicja jak i wszystkie inne sprawy związane z promocją dobrej jakości form zatrudnienia w Europie znalazły swój wymiar przy wdrażaniu w życie postanowień wynikających z przyjętego Europejskiego Filara Spraw Socjalnych, w debatach na temat cyfryzacji, tworzeniu platform cyfrowych i przyszłości rynków pracy.Źródło: www.fzz.org.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 03 2018 22:50:12
NOWE KURSY E-LERNINGOWE NA PLATFORMIE KPRM

W ostatnim dniu roboczym grudnia ubiegłego roku na platformie e-lerningowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały udostępnione kursy e-learningowe „Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnoprawnością” oraz „Obsługa klienta z niepełnosprawnością”.

Materiały szkoleniowe do kursów e-learningowych opracowała Agata SPAŁA, która jako jeden z trenerów szkoliła członków korpusu z zakresu dostępności usług. Podczas szkoleń, które odbyły się w październiku i listopadzie w Warszawie oraz pozostałych miastach wojewódzkich przeszkolonych zostało 263 osoby. Zainteresowanie kursami było zdecydowanie większe. W celu umożliwienia skorzystania z kursów większej ilości zainteresowanych osób KPRM wprowadził rozwiązanie związane z e-lerningiem.

Proponowane kursy służą uwrażliwieniu urzędników na indywidualne potrzeby obywateli, które wynikają z różnych rodzajów niepełnosprawności:

- „Obsługa klienta z niepełnosprawnością” to kurs skierowany przede wszystkim do osób, które bezpośrednio obsługują klientów w urzędzie, a także tych, które organizują i nadzorują proces obsługi;

- "Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnoprawnością” to kurs szczególnie przydatny dla osób, które projektują polityki publiczne i odpowiadają za ich realizację.

Zachęcamy, aby podnosić kwalifikacje zawodowe, a po ukończeniu kursu wygenerować certyfikat i przekazać go do komórki kadrowej w swojej komendzie.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 02 2018 22:23:30
ŻYCZENIA NOWOROCZNE

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 30 2017 21:35:07
JUŻ WKRÓTCE DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD PRACY
Początek 2018 r. przynosi pracownikom jeden dodatkowy dzień wolny. Święto Trzech Króli (6 stycznia) wypada bowiem w sobotę. To oznacza, że pracodawca musi za ten dzień udzielić pracownikom wolnego.

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższa regulacja jest dla pracowników podstawą do uzyskania dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy w danym roku święto przypada w sobotę. W 2018 r. mamy tylko jedno takie święto: Trzech Króli, 6 stycznia.

Wskazana zasada obowiązuje od 8.10.2012 r. i jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r. (sygn. akt K 27/11). Należy pamiętać, że dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Może on zatem poprzedzać dzień świąteczny bądź następować po nim. Co istotne, zasadniczo termin tego wolnego ustala pracodawca, nie wybiera go samodzielnie pracownik. Jeśli jednak pracodawca nie chce narzucać terminu dnia wolnego, to może przychylić się do propozycji pracowników.

Ważne!

Prawo do skorzystania z dodatkowego dnia wolnego nie dotyczy wszystkich pracowników. Jeśli w firmie zgodnie z rozkładem czasu pracy sobota nie jest dniem wolnym, przyznanie dodatkowego wolnego będzie zależało od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym pracownicy przekroczą ustalony na ten okres wymiar czasu pracy.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 28 2017 21:58:14
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 23 2017 19:07:15
SPOTKANIE OPŁATKOWE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W Komendzie Głównej Policji w dniu 21 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK.Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani: Jego Ekscelencja Najprzelewiebniejszy Biskup Jerzy Pańskowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks.bp płk Mirosław Wola, naczelny kapelan Policji ksiądz Jan Kot, jak również Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego. Delegatkami z naszej organizacji związkowej były: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji ZZPP.


Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne. Przyłączyli się do nich Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej SZYMCZYK i nadinsp. Jan LACH. Życzenia skierowali do wszystkich policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk Zastępcy Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.


Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.


Źródło: www.policja.gov.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 21 2017 22:12:58
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 21 2017 21:58:46
Strona 13 z 47 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk