[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


PREZENT DLA PRACOWNIKÓW POLICJI Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ 🙂

W dniu dzisiejszym - w przededniu Święta Służby Cywilnej - otrzymaliśmy bardzo dobrą informację z Komendy Głównej Policji o tym, że zgodnie z naszymi pismami z dnia 14 września 2017 roku (pismo dla przypomnienia TUTAJ) oraz z dnia 22 września br. ( TUTAJ) nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji zaakceptował przeznaczenie środków finansowych pochodzących z oszczędności z wakatów, przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy bezpłatnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" zapisanego w "Programie modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020" - na nagrody uznaniowe dla pracowników Policji.

Wygenerowane oszczędności będzie należało przeznaczyć jeszcze w tym roku na nagrody uznaniowe dla poszczególnych grup pracowników (z podziałem na ksc i pracowników niebędących członkami ksc), bez zmiany klasyfikacji. W związku z faktem, iż wielkość środków oszacowano na podstawie sprawozdań z realizacji ww. przedsięwzięcia za okres od stycznia do września 2017 roku może ona jeszcze ulec zmianie (czytaj: zwiększeniu) do końca bieżacego roku. Na chwilę obecną kwota ta wynosi łącznie 4 387 644, 72 zł.

Powyższa informacja to przesympatyczny prezent dla pracowników, który zbiegł się w czasie z obchodami Święta Służby Cywilnej ustanowionego na dzień jutrzejszy - 11 listopada.

Dziękujemy serdecznie Panu Komendantowi za podjęcie przedmiotowej decyzji, która od września br. była postulowana przez Związek Zawodowy Pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2017 22:19:06
ŚWIĘTO SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W dniu 09 listopada br. w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i listów gratulacyjnych z okazji Dnia Służby Cywilnej. Była to również okazja do wręczenia medali resortowych. Wyróżnienia wręczyli Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI. Na uroczystości obecna była także Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji ZZPP kol. Dorota GIELECIŃSKA.


"...Polska Policja nie funkcjonowałaby bez Was. Jesteście niezwykle ważnym elementem tej formacji. Jestem pod wielkim wrażeniem trudu, który każdego dnia wkładacie w realizację swoich obowiązków. Chylę przed Wami czoła i mam do Was ogromny szacunek i uznanie..." - powiedział Komendant Główny Policji, który oprócz swoich pięknych słów pod adresem pracowników Policji odczytał również list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza BŁASZCZAKA z podziękowaniami i gratulacjami dla pracowników.

Podziękowania za pracę złożył również Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI: "...Życzę Państwu dalszych sukcesów w tej odpowiedzialnej, trudnej służbie i pracy dla dobra naszego państwa i obywateli..."

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2017 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczonych zostało 200 osób Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - 913 osób a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - 341 osób.


Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 2017 r. o nadaniu medalu za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczeni zostali: Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji – 19 osób, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji - 54 osoby, a Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji - 308 osób.

Komendant Główny Policji z okazji Dnia Służby Cywilnej wyróżnił nagrodami uznaniowymi 37 członków korpusu służby cywilnej oraz 22 pracowników Policji.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.


Źródło: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2017 22:10:48
DZIAŁANIA ZZPP NA POSIEDZENIU KOMISJI SEJMOWEJ W DN. 26.10.2017 R.

W dniu 26 października br. odbyło się w Sejmie RP posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), która rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie m.in.:

- części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
- trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018 - 2020;
- części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: 20,
- części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
- planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Centrum Usług Logistycznych,
- planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a ) Funduszu Wsparcia Policji,
b ) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
c ) Wsparcia Straży Granicznej,
d ) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji, w której aktywny udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podkreślająca, że planowany na przyszły rok budżet Państwa nie uwzględnia i nie naprawia sytuacji płacowej pracowników Policji -
Komisja ASW pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Wnioski Komisji ASW, które zostaną przedstawione na Komisji Finansów Publicznych dot. m.in. tylko zmniejszenia wydatków w części budżetowej 83 – Rezerwy celowe oraz zwiększenia o tę kwotę poziomu stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z poziomu 2400 zł brutto miesięcznie do poziomu 3300 zł brutto miesięcznie - i w żadnej mierze nie odnoszą się do sytuacji płacowej pracowników Policji.

Przewidując taki obrót sprawy nasza organizacja związkowa przygotowała dla wszystkich członków Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pismo (do zapoznania się TUTAJ) pod nazwą: "Kształtowanie wynagrodzeń pracowników Policji". Przewodnicząca Danuta HUS rozdała je posłom i kierownictwu MSWiA obecnemu na posiedzeniu Komisji licząc, że chociaż kilkoro z nich zapozna się z treścią przygotowanego dokumentu i postawi się w sytuacji blisko 25 tysięcy obywateli RP zatrudnionych w jednostkach Policji w całym kraju. Przeprowadzona akcja spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczestników posiedzenia, którzy sami dopominali się, iż jeszcze nie otrzymali naszej związkowej broszurki.

Poniżej zamieszczamy aktualny skład osobowy ASW - decydentów, w rękach których leży los naszej grupy zawodowej (dane ze strony www.sejm.gov.pl).


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 02 2017 18:30:48
ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW ZZPP!
Z satysfakcją informujemy, że Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji wypertraktował dla WSZYSTKICH członków naszej organizacji związkowej i naszych rodzin 20% zniżkę na korzystanie z usług Pensjonatu Perła Podhala w Szaflarach.

"...Perła Podhala - Pensjonat Szaflary to miejsce jedyne w swoim rodzaju, zbudowane z pasji do przyjmowania gości, którym pragniemy zapewnić najlepsze warunki do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Nasz pensjonat znajduje się w miejscowości Szaflary. Jego położenie sprawia, że jesteśmy schowani przed zgiełkiem Zakopianki a jednocześnie mamy do niej bliski dostęp. Perła Podhala to 29 pokoi o wysokim standardzie, restauracja, sala konferencyjna, sklep, rozwinięta baza sportowa oraz współpraca z najlepszymi atrakcjami w okolicy, dzięki której nasi goście mogą liczyć na atrakcyjne zniżki i pakiety specjalne. Wybierz noclegi blisko basenów termalnych!..."


Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych ofertą można uzyskać na stronie internetowej ośrodka pod adresem https://www.perlapodhala.pl/

O sposobie poświadczenia przynależności do Związku Zawodowego Pracowników Policji proszę dowiadywać się u swoich przewodniczących wojewódzkich/terenowych w kraju.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z rabatu.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 30 2017 22:08:00
POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ W DNIU 24.10.2017 R.
W dniu 24 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz innych ustaw.

Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Policji w posiedzeniu udział wzięła kol. Barbara PIETRZAK - sekretarz Komisji Krajowej ZZPP[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 30 2017 21:55:02
PROJEKT: PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRAWEM KAŻDEGO PRACOWNIKA
Prawo do zakładania i wstępowania do związku zawodowego wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem oraz zakaz nierównego traktowania z uwagi na przynależność związkową przewidują przepisy procedowanego w Sejmie rządowego projektu zmian w ustawie o związkach zawodowych.

Projekt zmian w ustawie z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2015 r. poz. 1881) ma za cel zapewnić wszystkim osobom świadczącym pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Rząd proponuje jednocześnie wprowadzenie szeregu zmian, w szczególności odpowiednich mechanizmów ochronnych wobec działaczy związkowych i członków organizacji związkowych niebędących pracownikami przed nierównym traktowaniem ze względu na przynależność związkową czy negatywnymi konsekwencjami z powodu pełnionej przez nich funkcji lub statusu związkowego.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, pracownik nie może być dyskryminowany z uwagi na przynależność do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywanie funkcji związkowej. Chodzić tutaj może o odmowę nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę, pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu nagród i premii. Dyskryminowany z tego powodu pracownik będzie mógł dochodzić od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych przed sądem pracy. Co więcej, to na pozwanym pracodawcy będzie spoczywał ciężar dowodu, że w ogóle nie doszło do nierównego traktowania albo że nierówne traktowanie było obiektywnie uzasadnione. Osoby odpowiedzialne za dyskryminację będą ponosiły również odpowiedzialność karną.

W związku z rozszerzeniem prawa koalicji związkowej w projekcie przewidziano, że w liczbie członków wymaganej do realizacji uprawnień zakładowej organizacji związkowej będą uwzględniani pracownicy oraz inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, gdy świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy. Organizacja związkowa będzie obowiązana przedstawiać pracodawcy, co 6 miesięcy, informację o liczbie członków, pod rygorem zawieszenia uprawnień organizacji związkowej do czasu wykonania tego obowiązku. Pracodawca będzie mógł skontrolować podaną przez związek liczebność związku i zgłosić względem niej pisemne zastrzeżenie, a ostatecznego ustalania liczebności organizacji związkowej dokona, po przeprowadzeniu postępowania, sąd pracy.


Opracowanie: www.kadry.abc.com.pl
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 20 października 2017 roku


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 25 2017 22:16:00
UWAGA! DOT. UBEZPIECZEŃ W PZU


Szanowni Państwo – ubezpieczeni w Programie Ubezpieczeniowym PZU „Policja 2015”,

przypominamy, iż zgodnie z warunkami zdrowotnego ubezpieczenia OMS (opieka medyczna) wszyscy zainteresowani:
- zmianą pakietu z rodzinnego na partnerski lub indywidualny,
- zmianą pakietu z partnerskiego na indywidualny,
- zmianą wariantu na Standard, Komfort, Komfort Plus lub Optimum,

mogą dokonać takiej zmiany tylko w rocznicę polisy.

Dla przykładu daty rocznicowe dla:
- Komendy Głównej Policji to 01 stycznia 2018 roku,
- Komendy Stołecznej Policji to 01 marca 2018 roku,
- garnizonu dolnośląskiego to 01 stycznia 2018 roku,
- garnizonu lubelskiego to 01 stycznia 2018 roku,
- garnizonu małopolskiego to 01 lutego 2018 roku,
- garnizonu ślaskiego to 01 stycznia 2018 roku,
- Szkoły Policji w Katowicach to 01 lutego 2018 roku.

Oznacza to, że deklaracja zmiany powinna zostać złożona, do osoby obsługującej ubezpieczenie w Państwa jednostce Policji, w miesiącu poprzedzającym rocznicę polisy.

Zalecamy dopełnienie formalności już na początku miesiąca poprzedzającego rocznicę polisy, aby umożliwić służbom kadrowo-płacowym potrącenie składki z wynagrodzenia (np. gdy rocznica polisy ma miejsce 1 stycznia 2018 roku deklaracja powinna zostać złożona na początku grudnia 2017 roku).

Jednocześnie informujemy, iż nadal trwają prace nad wypracowaniem zasad dysponowania środkam z Funduszu Prewencyjnego PZU. TUTAJ i TUTAJ można zapoznać się z komunikatem wystosowanym przez Danutę HUS - Przewodniczącą KK ZZPP w przedmiotowej sprawie.


Źródło: www.policja-ubezpieczenia.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 25 2017 22:05:48
ZESPÓŁ PRZY MSWiA DO OPRACOWANIA NOWEJ KONCEPCJI SZKOLNICTWA POLICYJNEGO
W dniu 19 października 2017 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie inauguracyjne Zespołu do opracowania nowej koncepcji szkolnictwa policyjnego. Zespół działa na podstawie Zarządzenia Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 roku. Przewodniczącym zespołu został Andrzej SPRYCHA - dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA, a w składzie zespołu znaleźli się przedstawiciele szkół i jednostek policyjnych z całego kraju. W pracach będą też brali udział przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku oraz wskazani przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.


Na posiedzeniu inauguracyjnym z ramienia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów udział wziął Aleksander BABIŃSKI, a z Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna STEC-TRZPIL.

Wiceszef MSWiA Jarosław ZIELIŃSKI otwierający posiedzenie stwierdził, że szkolnictwo policyjne wymaga sprawdzenia i zdiagnozowania. Zwrócił przy tym uwagę, że w procesie szkolenia ważna jest współpraca z uczelniami cywilnymi. Podkreślił rolę klas mundurowych w szkołach średnich, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Nadinspektor Andrzej SZYMCZYK - I Zastępca Komendanta Głównego Policji przyznał, że w ostatnich latach system szkolenia policjantów pozostawiał wiele do życzenia.


Zgodnie z przyjętymi założeniami zespół podzielony został na trzy mniejsze grupy robocze. Podzespół I ma zająć się oceną działania szkół policyjnych. W ramach jego prac sprawdzana będzie między innymi struktura placówek oraz kompetencje kadry dydaktycznej. Ocenie podlegać będzie również sposób prowadzenia zajęć. Niezależnie od tego Pozespół II odpowiedzialny będzie za analizę programów nauczania w szkołach policyjnych oraz nadzoru KGP nad procesem szkolenia. Ostatni z powstałych podzespołów oceni możliwości szkół policyjnych pod względem logistycznym. Chodzi między innymi o wyposażenie i sprzęt jakim dysponują placówki.

Nasza przedstawicielka kol. Joanna STEC-TRZPIL weszła w skład pozespołu II - do spraw oceny programów nauczania oraz sposobu sprawowania nadzoru KGP nad procesem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji. Do zadań tego podzespołu należy:

1. Dokonanie analizy programów nauczania wykorzystywanych w szkołach policyjnych, a także rodzajów kursów oraz szkoleń w nich realizowanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Dokonanie oceny sposobu sprawowania nadzoru Komendy Głównej Policji nad procesem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, w szczególności przez analizę:

- struktur organizacyjnych w KGP odpowiedzialnych za kształtowanie szkolnictwa policyjnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia osób zatrudnionych w tych strukturach oraz ich stanu etatowego, z podziałem na etaty policyjne i cywilne, w aspekcie właściwej realizacji zadań,

- zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw szkolnictwa w Komendzie Głównej Policji.

3. Przygotowanie propozycji nowych założeń programowych, z uwaględnieniem możliwości powiązania szkolnictwa policyjnego ze szkolnictwem cywilnym oraz wniosków wynikających z oceny sposobu sprawowania nadzoru Komendy Głównej Policji nad procesem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji.

Wypracowane przez zespół wnioski mają posłużyć do stworzenia koncepcji zmian w systemie szkolenia Policji.

Informujemy, że pierwsze wnioski złożone przez kol. Joannę STEC-TRZPIL na posiedzeniu podzespołu II zostały przyjęte przez koordynatora i już zostały podjęte prace nad ich realizacją.

Kolejne spotkanie członków tego podzespołu zostało wstępnie zaplanowane na dni 6-7 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.


Zdjęcia: www.mswia.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 22 2017 23:33:47
POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP W SZAFLARACH 11-13.10.2017 R.
W dniach 11-13 października 2017 roku w Szaflarach (województwo małopolskie) odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. W związku z faktem, iż było to ostatnie posiedzenie zaplanowane na 2017 rok w programie obrad znalazło się szereg zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem związku, zamknięciem roku finansowego, jak również planami na rok następny.


Jednym z istotnych elementów posiedzenia, który w znacznym stopniu wzbogacił obrady, było wzięcie w nim po raz pierwszy udziału nowego Zarządu Komendy Głównej Policji. Delegatki: Dorota GIELECIŃSKA i Wiesława BIERNACIK zostały serdecznie powitane w szeregach Komisji Krajowej, słysząc wiele ciepłych słów od Prezydium KK oraz będac energicznie dopingowane do pracy przez innych, starszych stażem delegatów.

W drugim dniu obrad odbyło się szkolenie przeprowadzone przez prawniczkę Małgorzatę KAROLCZYK-PUNDYK z zakresu zmian w prawie pracy i funkcjonowania związków zawodowych. Przypominamy, że to właśnie z Kancelarią Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego Małgorzaty KAROLCZYK-PUNDYK nasza organizacja związkowa ma podpisaną umowę i wszyscy członkowie Związku Zawodowego Pracowników Policji mają możliwość korzystania on-line (adres: biuro@kancelaria-porada.pl) z DARMOWYCH porad prawnych.

Tego samego dnia na posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP przybyli również zaproszeni goście w osobach:
dr Tomasz SZANKIN - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi,
insp. Robert NOWAKOWSKI - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
mł. insp. Maciej KUBIAK - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu,
Kazimierz BARBACHOWSKI - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz
Grzegorz GUBAŁA - Przewodniczący NSZZ Policjantów województwa małopolskiego.

Pomiędzy gośćmi a członkami KK ZZPP wywiązała się zajmująca dyskusja, która zaowocowała deklaracjami o wzajemnej współpracy. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podkreślał w swojej wypowiedzi, że Małopolski Zarząd Wojewódzki ZZPP, choć młody stażem, jest bardzo prężny i swoją postawą i działalnością udowadnia, że nie myśli tylko o sobie, lecz przyświeca mu wyższy cel: dobro całej społeczności pracowniczej garnizonu.
Na głos związku, że kadra kierownicza to wciąż zmieniające się osoby, które wielokrotnie nie posiadają żadnej wiedzy i doświadczenia w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi - insp. Robert NOWAKOWSKI wyraził opinię, iż rzeczywiście należy przypominać kadrze kierowniczej każdego szczebla o idei działalności związków zawodowych i edukować ją w zakresie prawidłowej kooperacji pomiędzy stroną służbową i związkową. Zadeklarował również, iż na najbliższej odprawie kadry kierowniczej województwa małopolskiego to zagadnienie zostanie przez niego poruszone.

Trzeci dzień obrad oprócz zagadnień stricte związanych ze sprawami wewnętrznymi ZZPP okraszony został szkoleniem przeprowadzonym przez dra Tomasza SZANKINA na temat: "Negocjacje w sprawach pracowniczych". Część praktyczna szkolenia i przeprowadzone przez Pana Pełnomocnika ćwiczenia z członkami Komisji Krajowej zyskały sobie bardzo wysokie oceny i stały się pięknym zwieńczeniem trzydniowego posiedzenia Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Szaflarach.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 22 2017 23:16:40
NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW!

W dniu 12 października 2017 roku - wzorem lipca br. - nasza Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS wystosowała do Pana Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA pisemną prośbę/wniosek (do zapoznania TUTAJ) w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji. Nagrody te miałyby być przyznane z okazji zbliżającego się 11 listopada i przypadającego w nim Święta Służby Cywilnej.

W dniu dzisiejszym to jest 17 października br. Pan Generał podjął decyzję o przeznaczeniu dla pracowników Policji środków w wysokości 1000 nagród po 500 zł każda. Zdaniem Pana Komendanta ten dzień jest szczególny nie tylko dla członków korpusu służby cywilnej, ale również dla pozostałych pracowników. Stąd środki te trafią zarówno do jednej, jak i drugiej grupy zawodowej, która wspólnie nosi nazwę PRACOWNICY POLICJI.

Apelujemy więc o rozpowszechnienie tej informacji, bo jesteśmy dumni z naszych działań, które w tak wymierny sposób trafiają do wszystkich pracowników Policji w kraju.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że strona służbowa każdego szczebla przystąpi do przydzielania tych prestiżowych nagród po uzgodnieniu zasad ze związkami zawodowymi.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 17 2017 22:42:04
POSIEDZENIE PODZESPOŁU DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

13 października 2017 r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia poruszano kwestie podwyżek oraz zwolnień lekarskich w służbach mundurowych. (...) Strona rządowa udzielała informacji zgodnie z przedstawionymi pytaniami strony społecznej.

Oto poruszana tematyka:

1. Sprawa projektowanej zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (… ) oraz ich rodzin.

Z powodu nieobecności Sekretarza Stanu Jarosława ZIELIŃSKIEGO – członka stałego Zespołu, informacji w tym temacie udzielił Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Dariusz ATŁAS, który zaznaczył, że prace nad nowelizacją art.15a „straciły impet”, ponieważ dotychczas nie wzięto pod uwagę włączenia w ustawę emerytalną funkcjonariuszy KAS (dawna Służba Celna). Dariusz ATŁAS udostępnił (do wiadomości Zespołu) przygotowany projekt ustawy o nowelizacji art.15a. Poinformował przy tym, że projekt ma charakter roboczy i nie może być w tej chwili przekazany do analizowania przez stronę społeczną.

2. Sprawa projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy.

W tym temacie informacji udzielił Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Poinformował, że projekt ustawy zgodnie z procedurą legislacyjną został skierowany do Stałego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, gdzie nie otrzymał pełnej aprobaty. W chwili obecnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie się starało wyjaśnić zastrzeżenia i wątpliwości. Nie znany jest termin, kiedy projekt ustawy może zostać zaakceptowany i skierowany do Sejmu RP.

3. Sprawa podziału środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych na rok 2018.

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA potwierdził doniesienia medialne o tym, że Rada Ministrów na wniosek Ministra Mariusza BŁASZCZAKA zwiększyła środki na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych o kwotę dodatkową (ponad ustawę modernizacyjną) o 150 mln złotych oraz dodatkowo o kwotę 15 mln złotych dla policjantów posiadających dodatek stołeczny (ok. 9.200 osób ). Dodał, że MSWiA planuje wdrożenie podwyżek dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy od maja 2018 roku. Poinformował przy tym również, że nie przewiduje się wzrostu funduszy wynagrodzeń dla pracowników cywilnych.

W trakcie dyskusji Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytania: jak kwota 150 mln zł, zostanie podzielona pomiędzy służby resortu i jaką resort przyjął definicję „najmniej zarabiających funkcjonariuszy”.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele związków zawodowych działających w resorcie zauważyli, że brak osób umocowanych do przedstawiania pełnych wyjaśnień lub projektów, powoduje osłabienie dialogu społecznego w jego formalnych ramach. Dowodem takiego twierdzenia jest m.in. fakt, iż informacje o podwyżkach dotarły do strony społecznej drogą medialną zamiast drogą zasad dialogu społecznego.


Źródło: www.strażacki.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 15 2017 21:21:35
Strona 13 z 45 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk