[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


WYNAGRODZENIA W BADANIACH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Przedstawiamy trzy grafiki z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego na temat wynagrodzeń w Polsce wg stanu na październik 2017 roku.


Pierwsza grafika (ze strony www.fzz.org.pl) pokazuje procentowy rozkład zatrudnionych względem wielkości wynagrodzeń brutto.Kolejne (ze strony www.wynagrodzenia.pl) dotyczą: - przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz w gospodarce narodowej; - przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali kraju z podziałem na poszczególne województwa.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 11 2017 21:48:33
KOMUNIKAT O NEGOCJACJACH Z PZU S.A. W SPRAWIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI

6 grudnia 2017 r. w siedzibie PZU S.A w Warszawie zakończył się cykl negocjacji, pomiędzy związkami zawodowymi funkcjonującymi w Policji a przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej PZU S.A., która ubezpiecza funkcjonariuszy i pracowników w programie „Policja 2015”.

Celem prac zespołu negocjacyjnego, było uproszczenie i urealnienie procedur rozliczania się funduszu w poszczególnych województwach i szkołach Policji oraz wypracowanie ogólnej „instrukcji” do obsługi Funduszu, przyjętej i realizowanej w całym kraju.
Dokonano uzgodnień w kwestii sposobu rozliczania środków pochodzących z funduszu, jak również w dziedzinie przyjmowania i realizowania wniosków złożonych przez osoby uprawnione do Komisji Wojewódzkich, Szkolnych i Komisji Centralnej.

Za kilka dni sporządzony zostanie stosowny aneks do „Umowy prewencyjnej”, pojawi się także poprawiony załącznik numer 3 do umowy (określający obszary, w których można uzyskać pomoc finansową i warunki konieczne do jej otrzymania).
Wszystkie wypracowane i wynegocjowane zmiany (poza tymi, które dotyczą sposobu rozliczania się) będą obowiązywać od nowego: 2018 roku.

O szczegółach zmian powiadomimy niezwłocznie Przewodniczących Komisji po otrzymaniu doprecyzowanych dokumentów (z całą pewnością jeszcze w tym roku). Członkowie zespołu negocjacyjnego dołożyli wszelkich starań, aby Komisjom pracowało się lepiej i bezproblemowo, a osoby oczekujące pomocy otrzymywały ją w jak najszerszym zakresie. Oczywiście istnieje jeszcze możliwość powrotu do negocjacji w przypadku wystąpienia w późniejszym czasie problemów wymagających zmian umowy, czy załączników.

W pracach zespołu negocjacyjnego udział wzięła i w tym dniu, jak i we wszystkich wcześniejszych terminach Przewodnicząca KK Związku Zawodowego Pracowników Policji kol. Danuta HUS.


Źródło: www.nszzp.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 11 2017 09:51:12
ZWIĄZKI WALCZĄ, A RZĄD DALEJ ZAMRAŻA
Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej (rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945)) jest obecnie przedmiotem prac Sejmu RP. W dniu 22 listopada br. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie tego projektu ustawy.

Projekt jest szczególnie istotny dla pracowników, ponieważ reguluje m.in. wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rząd chce zamrozić wysokość odpisu na kolejny rok), sposób wydatkowania środków z Funduszu Pracy i wynagradzania pracowników sfery budżetowej (jako konsekwencja zamrożenia wskaźnika wynagrodzeń w tej sferze).

Związki przygotowały negatywną opinię do tego projektu ustawy przede wszystkim postulując pełne odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych, upomniając się o płace zatrudnionych w sferze budżetowej i sprzeciwiając się realizacji zadań ze środków Funduszu Pracy niezgodnych z celem jego powołania.

Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych związki przedstawiły przedstawicielom rządu i posłom swoje stanowisko w sprawie poszczególnych zapisów projektu ustawy okołobudżetowej ze szczególnym naciskiem na postulat odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych oraz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, jak również sprzeciw wobec regulacji dotyczących Funduszu Pracy. Niestety, choć wskazywana została dobra sytuacja finansowa budżetu państwa i korzystna kondycja przedsiębiorstw, większość poselska nie przychyliła się do postulatów związków zawodowych i przyjęła projekt ustawy niemal bez poprawek: podzielając stanowisko rządu, że stan finansów publicznych nie pozwala w kolejnym roku wprowadzić ww. zmian.


Źródło: www.opzz.org


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 07 2017 21:46:16
KALENDARZE NA 2018 ROK
Wielkimi krokami zbliża się rok 2018. Z tej okazji, jak co roku, Związek Zawodowy Pracowników Policji przygotował kalendarze ścienne, które mają, oprócz charakteru użytkowego, uprzyjemnić wnętrza naszych pokoi służbowych. Zapraszamy więc do Przewodniczących Wojewódzkich/Szkolnych/Stołecznego/KGP, bo już w przyszłym tygodniu kalendarze zostaną rozdystrybułowane na poszczególne garnizony.

Pozdrawiamy wszystkich, którzy docenią pomysłowość naszej organizacji związkowej i zawieszą kalendarze ZZPP na swoich ścianach rozpoczynając Nowy Rok z wiarą i nadzieją na nowe szanse dla wszystkich pracowników Policji w kraju.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 27 2017 23:03:20
INFORMACJA O POGRZEBIE MARIANA BIERNATA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10 listopada 2017 roku zmarł nasz serdeczny kolega, aktywny działacz związkowy, członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Marian BIERNAT

najszczersze kondolencje z powodu jego śmierci rodzinie składają
koleżanki i koledzy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 13 2017 11:50:17
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 11 2017 09:46:50
PREZENT DLA PRACOWNIKÓW POLICJI Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ 🙂

W dniu dzisiejszym - w przededniu Święta Służby Cywilnej - otrzymaliśmy bardzo dobrą informację z Komendy Głównej Policji o tym, że zgodnie z naszymi pismami z dnia 14 września 2017 roku (pismo dla przypomnienia TUTAJ) oraz z dnia 22 września br. ( TUTAJ) nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji zaakceptował przeznaczenie środków finansowych pochodzących z oszczędności z wakatów, przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy bezpłatnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" zapisanego w "Programie modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020" - na nagrody uznaniowe dla pracowników Policji.

Wygenerowane oszczędności będzie należało przeznaczyć jeszcze w tym roku na nagrody uznaniowe dla poszczególnych grup pracowników (z podziałem na ksc i pracowników niebędących członkami ksc), bez zmiany klasyfikacji. W związku z faktem, iż wielkość środków oszacowano na podstawie sprawozdań z realizacji ww. przedsięwzięcia za okres od stycznia do września 2017 roku może ona jeszcze ulec zmianie (czytaj: zwiększeniu) do końca bieżacego roku. Na chwilę obecną kwota ta wynosi łącznie 4 387 644, 72 zł.

Powyższa informacja to przesympatyczny prezent dla pracowników, który zbiegł się w czasie z obchodami Święta Służby Cywilnej ustanowionego na dzień jutrzejszy - 11 listopada.

Dziękujemy serdecznie Panu Komendantowi za podjęcie przedmiotowej decyzji, która od września br. była postulowana przez Związek Zawodowy Pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2017 22:19:06
ŚWIĘTO SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W dniu 09 listopada br. w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i listów gratulacyjnych z okazji Dnia Służby Cywilnej. Była to również okazja do wręczenia medali resortowych. Wyróżnienia wręczyli Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI. Na uroczystości obecna była także Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji ZZPP kol. Dorota GIELECIŃSKA.


"...Polska Policja nie funkcjonowałaby bez Was. Jesteście niezwykle ważnym elementem tej formacji. Jestem pod wielkim wrażeniem trudu, który każdego dnia wkładacie w realizację swoich obowiązków. Chylę przed Wami czoła i mam do Was ogromny szacunek i uznanie..." - powiedział Komendant Główny Policji, który oprócz swoich pięknych słów pod adresem pracowników Policji odczytał również list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza BŁASZCZAKA z podziękowaniami i gratulacjami dla pracowników.

Podziękowania za pracę złożył również Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI: "...Życzę Państwu dalszych sukcesów w tej odpowiedzialnej, trudnej służbie i pracy dla dobra naszego państwa i obywateli..."

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2017 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczonych zostało 200 osób Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - 913 osób a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - 341 osób.


Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 2017 r. o nadaniu medalu za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczeni zostali: Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji – 19 osób, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji - 54 osoby, a Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji - 308 osób.

Komendant Główny Policji z okazji Dnia Służby Cywilnej wyróżnił nagrodami uznaniowymi 37 członków korpusu służby cywilnej oraz 22 pracowników Policji.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.


Źródło: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2017 22:10:48
DZIAŁANIA ZZPP NA POSIEDZENIU KOMISJI SEJMOWEJ W DN. 26.10.2017 R.

W dniu 26 października br. odbyło się w Sejmie RP posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), która rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie m.in.:

- części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
- trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018 - 2020;
- części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: 20,
- części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
- planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Centrum Usług Logistycznych,
- planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a ) Funduszu Wsparcia Policji,
b ) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
c ) Wsparcia Straży Granicznej,
d ) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji, w której aktywny udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podkreślająca, że planowany na przyszły rok budżet Państwa nie uwzględnia i nie naprawia sytuacji płacowej pracowników Policji -
Komisja ASW pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Wnioski Komisji ASW, które zostaną przedstawione na Komisji Finansów Publicznych dot. m.in. tylko zmniejszenia wydatków w części budżetowej 83 – Rezerwy celowe oraz zwiększenia o tę kwotę poziomu stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z poziomu 2400 zł brutto miesięcznie do poziomu 3300 zł brutto miesięcznie - i w żadnej mierze nie odnoszą się do sytuacji płacowej pracowników Policji.

Przewidując taki obrót sprawy nasza organizacja związkowa przygotowała dla wszystkich członków Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pismo (do zapoznania się TUTAJ) pod nazwą: "Kształtowanie wynagrodzeń pracowników Policji". Przewodnicząca Danuta HUS rozdała je posłom i kierownictwu MSWiA obecnemu na posiedzeniu Komisji licząc, że chociaż kilkoro z nich zapozna się z treścią przygotowanego dokumentu i postawi się w sytuacji blisko 25 tysięcy obywateli RP zatrudnionych w jednostkach Policji w całym kraju. Przeprowadzona akcja spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczestników posiedzenia, którzy sami dopominali się, iż jeszcze nie otrzymali naszej związkowej broszurki.

Poniżej zamieszczamy aktualny skład osobowy ASW - decydentów, w rękach których leży los naszej grupy zawodowej (dane ze strony www.sejm.gov.pl).


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 02 2017 18:30:48
ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW ZZPP!
Z satysfakcją informujemy, że Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji wypertraktował dla WSZYSTKICH członków naszej organizacji związkowej i naszych rodzin 20% zniżkę na korzystanie z usług Pensjonatu Perła Podhala w Szaflarach.

"...Perła Podhala - Pensjonat Szaflary to miejsce jedyne w swoim rodzaju, zbudowane z pasji do przyjmowania gości, którym pragniemy zapewnić najlepsze warunki do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Nasz pensjonat znajduje się w miejscowości Szaflary. Jego położenie sprawia, że jesteśmy schowani przed zgiełkiem Zakopianki a jednocześnie mamy do niej bliski dostęp. Perła Podhala to 29 pokoi o wysokim standardzie, restauracja, sala konferencyjna, sklep, rozwinięta baza sportowa oraz współpraca z najlepszymi atrakcjami w okolicy, dzięki której nasi goście mogą liczyć na atrakcyjne zniżki i pakiety specjalne. Wybierz noclegi blisko basenów termalnych!..."


Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych ofertą można uzyskać na stronie internetowej ośrodka pod adresem https://www.perlapodhala.pl/

O sposobie poświadczenia przynależności do Związku Zawodowego Pracowników Policji proszę dowiadywać się u swoich przewodniczących wojewódzkich/terenowych w kraju.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z rabatu.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 30 2017 22:08:00
POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ W DNIU 24.10.2017 R.
W dniu 24 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz innych ustaw.

Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Policji w posiedzeniu udział wzięła kol. Barbara PIETRZAK - sekretarz Komisji Krajowej ZZPP[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 30 2017 21:55:02
Strona 12 z 45 << < 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk