[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

CORAZ BLIŻEJ DO PODWYŻEK W 2017 ROKU
Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt budżetu MSWiA na rok 2017.

11,2 miliardów złotych zostanie przeznaczonych z budżetu państwa na służby MSWiA, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Projekt budżetu resortu został pozytywnie zaopiniowanych przez sejmową komisję administracji i spraw wewnętrznych.


Najwięcej pieniędzy - 9,2 mld zł zostanie przeznaczone na Policję. To o 2 procent więcej niż w tym roku. Budżet Straży Granicznej wyniesie 1,4 mld złotych czyli o 6 proc. więcej niż w 2016 roku. W tej formacji o 300 zostanie zwiększona liczba funkcjonariuszy. Jak poinformował Jakub SKIBA - Sekretarz Stanu w MSWiA jednym z powodów planowanego zwiększenia etatów jest utworzenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Do Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku ma trafić 2,5 mld zł – o 2,5 procenta więcej niż w tym roku. Z kolei Biuro Ochrony Rządu ma otrzymać 232,8 mln zł czyli o 10 procent więcej niż w tym roku.

W projekcie przyszłorocznego budżetu przewidziano również pieniądze na podwyżki dla służb podległych MSWiA. To efekt przyjętego przez Radę Ministrów programu modernizacji służb. Prace nad projektem rozpoczęły się z inicjatywy ministra Mariusza BŁASZCZAKA.

Wydatki na bezpieczeństwo przewidziane w budżecie na rok 2017 są większe o ponad 300 mln zł w porównaniu z bieżącym rokiem.


Źródło: www.mswia.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 21 2016 12:44:00
REGULAMIN FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU
Po wielu miesiącach wreszcie udało się doprecyzować treść umowy ubezpieczenia Programu POLICJA 2015 oraz osiągnąć kompromis co do treści Regulaminu Funduszu Prewencyjnego PZU. Oczekiwany przez wielu policjantów i pracowników fundusz prewencyjny zostanie uruchomiony niezwłocznie po zasileniu przez PZU kont w poszczególnych województwach i powołaniu nowych komisji.

Z ramienia naszej organizacji związkowej Regulamin podpisała kol. Danuta HUS - Przewodnicząca KK.


Zdjęcie: Danuta HUS

Z treścią Regulaminu Funduszu Prewencyjnego PZU można zapoznać się po kliknięciu TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 20 2016 20:13:19
RADA SŁUŻBY PUBLICZNEJ ZAOPINIOWAŁA USTAWĘ BUDŻETOWĄ NA 2017 R.
Rada Służby Publicznej na posiedzeniu w dniu 4 października br. POZYTYWNIE zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2017, w części dotyczącej służby cywilnej.

Przypomnijmy, że projekt przyszłorocznego budżetu zakłada dalsze pozostawienie kwoty bazowej w niezmienionej od lat wysokości 1.873,84 zł. Oznacza to, że w dalszym ciągu sfera rządząca nie planuje wyrównywania pensji służby cywilnej w relacji do poziomu i wysokości inflacji.

Limit mianowań w przyszłym roku ustalono na poziomie 280 osób (Rada pozytywnie zaopiniowała tę propozycję już w sierpniu br., odnosząc się w uchwale nr 12 z 30 sierpnia 2016r. do projektu Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2017-2019).

Ponadto ustawa budżetowa określa wysokość środków na szkolenia w służbie cywilnej w kwocie 56.853 tys zł.


Źródło: www.sluzbacywilna.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 15 2016 01:58:58
ŚRODKI NA MODERNIZACJĘ SŁUŻB MUNDUROWYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2017 R.
W załączeniu prezentujemy otrzymaną z Ministerstwa Finansów odpowiedź na zapytanie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu modernizacji służb mundurowych skierowane przez przedstawiciela Rady Dialogu Społecznego. W treści odpowiedzi czytamy, że środki te zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Po kliknięciu TUTAJ można zapoznać się z treścią pisma.

źródło: nszz-pp.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 10 2016 23:10:04
KONFERENCJA DELEGATÓW ZZPP W KWP KRAKÓW
Dnia 29 września 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się Konferencja Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Policji. W Konferencji udział wzięli delegaci z wszystkich jednostek Policji garnizonu małopolskiego, objętych działaniem nowej organizacji związkowej.

Do udziału w Konferencji zaproszono Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomasza MIŁKOWSKIEGO, a także zastępcę do spraw logistycznych insp. Roberta NOWAKOWSKIEGO. Ponadto, do uczestniczenia w Konferencji zaproszono Kol. Danutę HUS przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach, wiceprzewodniczących Kol. Joannę STEC-TRZPIL oraz Kol. Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO, a także członka Komisji Krajowej Marka WŁODARCZYKA.Biorący udział w pierwszej części Konferencji Delegatów zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert NOWAKOWSKI podkreślił potrzebę udziału organizacji związkowych w tworzeniu przepisów wewnętrznych, regulujących prawa i obowiązki pracownicze oraz istotne znaczenie współpracy kierownictwa służbowego z organizacją związkową. Pan insp. Robert NOWAKOWSKI w swym wystąpieniu zaakcentował również bardzo ważną rolę organizacji związkowej w zakresie ochrony interesów pracowniczych.

Przedstawiciele władz krajowych biorący udział w Konferencji zapoznali delegatów z działaniami podejmowanymi przez Związek na szczeblu krajowym. Kol. Danuta HUS oraz Joanna STEC-TRZPIL przybliżyły delegatom najistotniejsze problemy, które obecnie są poruszane podczas prac komisji i zespołów szczebla centralnego.
Konferencja Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie wyłoniła w trakcie wyborów nowe władze organizacji, które będą reprezentować swych członków wobec Kierownictwa służbowego w okresie kadencji 2016 – 2020 r.

Funkcję Przewodniczącego Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP w Krakowie objął Kol. Dariusz BULANDA.
Wiceprzewodniczącymi Zarządu zostali Kol. Anita KOZŁOWSKA-ROGOWSKA, Kol. Grażyna KIJAK oraz Kol. Roman KUMALA.
Stanowisko Sekretarza oraz Skarbnika powierzono odpowiednio Kol. Anna WARZECHA oraz Kol. Bernadeta CIURKA.
Na okres nadchodzącej kadencji Delegaci powierzyli również funkcje kontrolne członkom Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w osobach Kol. Ewa BASTA - przewodnicząca Komisji oraz członkowie Komisji Kol. Agnieszka KOSMACZ i Kol. Agnieszka DOMALEWSKA.
Małopolski Zarząd Wojewódzki ZZPP w Krakowie podczas Krajowego Zjazdu Delegatów reprezentować będą Kol. Anita KOZŁOWSKA-ROGOWSKA, Kol. Dariusz BULANDA oraz Kol. Roman KUMALA.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 02 2016 20:05:31
PODWYŻKI DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz BŁASZCZAK w piątek 30 września br. uczestniczył w uroczystości przekazania symbolicznych kluczy do nowych Posterunków Policji w Dragaczu i Bukowcu, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.

Podczas swojej przemowy szef MSWiA zapowiedział podwyżki dla służb mundurowych od 01 stycznia 2017 roku. Funkcjonariusze i pracownicy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu od nowego roku otrzymają podwyżki w ramach ustawy wprowadzającej Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020.

Bardzo nas cieszą takie deklaracje - szczególnie po ostatnich złych informacjach zawartych w pismach i wypowiedziach byłego już Ministra Finansów Pawła SZAŁAMACHY. Z niecierpliwością więc oczekujemy realizacji słów naszego Ministra SWiA, które znalazły już częściowe potwierdzenie: poprzez przyjęcie - w tym samym dniu - przez Radę Ministrów projektu ustawy modernizacyjnej (...) na lata 2017-2020.

Zdjęcie: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 01 2016 23:45:17
MSWiA O USTAWIE MODERNIZACYJNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 30 września br. na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ukazał się komunikat p.t. "Ustawa o modernizacji służb: lepsza infrastruktura, nowy sprzęt i wyższe płace".
"Zapewnienie służbom podległym MSWiA narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań jest głównym celem przyjętego na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów projektu „ustawy modernizacyjnej”. W 2017 r. otrzymają one na ten cel niemal 1,4 miliarda złotych.

Prace nad ustawą rozpoczęły się z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, modernizacja obejmie wszystkie służby podległe MSWiA, tj. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Biuro Ochrony Rządu. Kwoty przydzielone im w ustawie zależą od potrzeb i zadań realizowanych przez każdą z formacji.
Z całej kwoty ok. 610 mln zł będzie przeznaczonych na podwyżki, które dotyczyć będą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych ww. formacji. Od 1 stycznia 2017 roku, pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł.


Ustawa zakłada też realizację nowych inwestycji i zakupów. Szczególny nacisk położono na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu będą oni mogli sprostać stojącym przed nimi współcześnie wyzwaniom. Na ten cel przeznaczono ok. 780 mln zł.Program modernizacji służb obejmie lata 2017 – 2020. W tym czasie konsekwentnie realizowane będą działania, których celem będzie poprawa sprawności działania tych formacji. Środki finansowe również zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna.

Program będzie realizowany przez Komendantów Głównych Policji, PSP, SG i szefa BOR, a nadzór nad całością będzie sprawował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowoczesne i dobrze wyposażone służby są szczególnie ważne w kontekście obecnego zagrożenia terrorystycznego i niestabilnej sytuacji międzynarodowej. Realizacja programu modernizacji pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego kraju."

Po kliknięciu TUTAJ można zapoznać się z oryginalnym artykułem na stronie MSWiA.

Źródło:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15206,Ustawa-o-modernizacji-sluzb-lepsza-infrastruktura-nowy-sprzet-i-wyzsze-place.html
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 01 2016 23:22:19
PLENARNE POSIEDZENIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 15 września 2016 roku odbyło się Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Rada skoncentrowała się głównie na analizie projektu ustawy budżetowej na rok 2017. Informację przedstawiał Minister Finansów Paweł SZAŁAMACHA oraz przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Henryk NAKONIECZNY.

Minister przedstawił RDS podstawowe założenia projektu przyszłorocznego budżetu państwa. - "Budżet 2017 jest ambitny i realistyczny, bo umożliwia realizację polityki społecznej i gospodarczej rządu, a zarazem jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów" – powiedział. Przypomniał, że dochody wynoszą 324 mld zł, wydatki 383 mld zł, natomiast deficyt 59 mld zł, dzięki czemu mieści się w limicie 3 proc. PKB. Dochody, jak mówił, maja być większe m.in. dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. - "Stąd mogliśmy zakładać bezpieczny wzrost dochodów podatkowych" - zaznaczył.
Zapewniał, że ani w 2016, ani w 2017 roku nie ma żadnego zagrożenia dla Programu 500 plus, ani np. dla programu bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75 lat. Zapowiadał jednocześnie większe wydatki na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego, zwiększenie nakładów na obronę narodową, a także "obniżenie wieku emerytalnego od IV kwartału przyszłego roku" oraz większe wydatki prorozwojowe, m.in. na infrastrukturę.

Krytyczni wobec niektórych jego założeń byli związkowcy. Ich zdaniem MF jest zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o wzrost planowanych dochodów z CIT. Skrytykowali także zamrożenie, wbrew obietnicom premier Beaty Szydło, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z negatywną oceną spotkało się też zmniejszenie środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także pozostawienie podwyższonej stawki VAT 23 proc. Krytykowali zamrożenie środków w państwowej sferze budżetowej.
Związkowcy pozytywnie ocenili politykę rodzinną, a także weryfikacje emerytur.
Przypominamy, że z projektem ustawy budżetowej można się zapoznać na stronie Ministerstwa Finansów.Źródło: BP OPZZ, PAP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 27 2016 22:29:06
XV JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO
W Częstochowie w dniu 25 września br. odbyły się XV Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Pielgrzymi: policjanci, pracownicy Policji oraz ich rodziny modlili się m.in. w intencji poległych podczas służby funkcjonariuszy, jak również za swoje bezpieczeństwo i przyszłość formacji.


Zdjęcie: Joanna STEC-TRZPIL

W uroczystościach wzięli udział wszyscy komendanci wojewódzcy, w tym i stołeczny oraz szkół policyjnych z kraju, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław ZIELIŃSKI. Ponadto w uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele organizacji działających w i przy Policji, w tym naszego związku zawodowego.

Spotkanie rodzin policyjnych rozpoczęło się na Placu Biegańskiego w Częstochowie, gdzie można było wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Następnie honorowa delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Józefa PIŁSUDSKIEGO, gdzie swój posterunek wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej. W skład tej delegacji weszła nasza związkowa koleżanka Kinga MISZTELA - członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.
Zdjęcia: Zbyszek DERDA/Radio Fiat

Pozostałe wieńce z kwiatów złożone zostały:

- przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego POPIEŁUSZKI,
- przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza, gdzie również odczytano Apel Pamięci z okazji 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Następnie na Jasnogórskich Błoniach odprawiona została uroczysta Msza Święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa GUZDKA. Po niej delegacja z Wiceministrem Jarosławem ZIELIŃSKIM i Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem SZYMCZYKIEM udała się do Kaplicy Matki Bożej pod płaskorzeźbę GLORIA VICTIS, gdzie jej uczestnicy oddali hołd poległym i pomordowanym policjantom.
Na zakończenie spotkania pielgrzymi modlili się w intencji Policji przed cudownym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski.


Podczas pielgrzymki można było spotkać wielu naszych związkowców z różnych rejonów kraju. Niejedni z nich biorą udział w Jasnogórskich Spotkaniach Rodzin Policyjnych kolejny, czasami nawet już piętnasty raz. Frekwencja świadczy, że w przyszłym roku warto zaplanować jedną, wrześniową niedzielę właśnie na takie spędzenie czasu.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 26 2016 22:38:17
POSIEDZENIE PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 8 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza TYLA (Forum Związków Zawodowych). W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezentowana była przez Jarosława ZIELIŃSKIEGO – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Informacja o przyjętych zasadach funkcjonowania prac podzespołu ds. służb mundurowych przy Zespole Problemowym ds. usług publicznych.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO pod względem:
- liczby funkcjonariuszy;
- wykonywanych zadań;
- nadgodzin i sposobu rozliczenia;
- nagród, wyróżnień.

3. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat art. 15 „a”.

4. Dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot itp. (dwie ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).

Przy omawianiu tego istotnego dla pracowników Policji punktu Władysław BUDZEŃ - Dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA powiedział, że ostateczne decyzje zapadną pod koniec września na Radzie Ministrów. Następnie poinformował o proponowanej podwyżce 200,- zł. Zaznaczył, że propozycja była taka, aby do tych 200,- zł, od 1 października zaliczone zostały te kwoty, które są w budżecie na 2017 rok czyli 1,3 % wzrostu wynagrodzeń z tytułu planowanego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług. Co oznacza, że przeciętna podwyżka od 1 stycznia 2017 r. dla funkcjonariusza to jest ok. 55,- zł., dla pracownika ok. 40,- zł. Koncepcja tych 200,- zł polegałaby na tym, że od 1 października będzie 200,- zł z zaliczeniem tych środków, które są od 1 stycznia 2017 roku. Taka sytuacja ma miejsce na tym etapie kształtowania budżetu na 2017 rok nie mniej jednak MSWiA nie zaprzestaje swoich działań mających na celu zabezpieczenie środków w ustawie budżetowej na zapisy zawarte w projekcie ustawy modernizacyjnej służb mundurowych i liczy tu na wsparcie związków zawodowych działających w tych służbach.

Podzespół zaplanował zwołanie następnego spotkania w połowie października br. i dotyczyć będzie m.in. dyskusji na temat projektu zmiany do Ustawy o Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 14 2016 22:02:49
TEKST JEDNOLITY USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ
Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2016 roku opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 31 2016 23:08:16
Strona 1 z 25 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk