[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

ZZPP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 25 2018 22:03:06
24 GRUDNIA DNIEM WOLNYM OD PRACY W URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
24 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.


Źródło: www.dsc.korm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 24 2018 22:29:23
PISMO PRZEWODNICZĄCEJ DANUTY HUS W SPRAWIE MANIFESTACJI[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 18 2018 20:14:10
PISMO DO MSWIA - PROBLEMATYKA SPOTKANIA
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 16 2018 21:55:44
POPIERAMY, UCZESTNICZYMY, POSTULUJEMY.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 15 2018 21:22:11
KOMUNIKAT W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH


Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, oprócz poparcia akcji protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podjęło decyzję o udziale w Manifestacji Związków Mundurowych zaplanowanej na dzień 2 października 2018 r. w Warszawie.

Podczas manifestacji szefostwo naszej organizacji złoży petycje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego. Oto postulaty, które przygotowane zostały przez ZZPP celem poprawy sytuacji pracy i płacy wszystkich pracowników Policji:
1.
Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości średniej płacy w administracji państwowej tj. o kwotę ok. 1500 zł na etat.
2.
Uregulowanie prawne statusu pracowników Policji poprzez np. wprowadzenie stosownych zapisów w ustawie o Policji.
3.
Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zobowiązania płacowe Policji w 2019 roku związane:
* ze wzrostem funduszu wynagrodzeń o 2,3% tj. na poziomie prognozowanej na rok 2019 średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w taki sposób by nie sfinansowały tego środki związane z realizacją ustawy z dn. 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (…smiley w latach 2017-2020”,
* z wypłatą odpraw pieniężnych związanych z odejściami pracowników Policji na emerytury/renty,
* ze zwiększeniem wynagrodzeń wynikających ze wzrostu wysług lat oraz minimalnego wynagrodzenia.
4.
Zrekompensowanie kosztów inflacji za lata 2009-2018, tak aby przywrócona została realna wartość wynagrodzeń pracowników Policji.
5.
Zapewnienie stałej, corocznej waloryzacji płac pracowników, począwszy od roku 2019, w celu utrzymania siły nabywczej wynagrodzeń.

Zapraszamy więc członków naszego związku do wzięcia w udziału w manifestacji. W celach logistycznych (zapewnienie transportu do Warszawy) proszę o zapisywanie się do dnia 19 września 2018 r. (środa) u Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich/Szkolnych/Stołecznego i Komendy Głównej Policji ZZPP lub u właściwych Przewodniczących Zarządów Terenowych ZZPP w jednostkach macierzystych. Przewodniczących terenowych obliguję do bezzwłocznego poinformowania Przewodniczących wyższego szczebla o ilości osób, które wezmą udział w akcji protestacyjnej.
Nadmieniamy, iż udział w manifestacji w dniu 2 października br. winien odbywać się w ramach dnia wolnego od pracy np. urlopu wypoczynkowego/odbioru nadgodzin itp.

Prosimy, by manifestujący członkowie naszego związku – w miarę możliwości – ubrali się na kolor czarny. Związek gwarantuje uczestnikom kamizelki odblaskowe z nadrukiem związku, czapki, flagi oraz transparenty itp.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 14 2018 09:00:38
PISMO ZZPP W SPRAWIE PILNEGO SPOTKANIA Z MINISTREM JOACHIMEM BRUDZIŃSKIM[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 07 2018 23:52:06
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 06 2018 23:49:42
PIELGRZYMKA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO NA JASNĄ GÓRĘ 2018
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września, która przypada w tym roku w dniu 30 września 2018 roku, już po raz 17 odbędą się Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego.

Związek Zawodowy Pracowników Policji po raz kolejny znalazł się wśród członków Społecznego Komitetu Organizacyjnego tego przedsięwzięcia i bierze udział w ponoszeniu części kosztów organizacyjnych związanych m.in. z przygotowaniem uroczystych butonów.

Chętnych na wyjazd serdecznie zapraszamy.

Poniżej zamieszczamy plakat XVII Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego, który przedstawia szczegółowy program uroczystości.

Koszt wyjazdu 10 zł (ubezpieczenie uczestników).

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 04 2018 19:53:31
ZWIĄZKI ZAWODOWE DOMAGAJĄ SIĘ PODWYŻEK W BUDŻETÓWCE
Na wtorkowym spotkaniu (7 sierpnia 2018 roku) z premierem związkowcy domagali się 12 proc. podwyżek w budżetówce, 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej oraz odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego. Mateusz MORAWIECKI mówił o dialogu i kompromisie, także z pracodawcami.

W Gdańsku przedstawiciele rządu spotkali się ze związkowcami. Trwające ok. pięciu godzin spotkanie było zamknięte dla mediów. Uczestniczyli w nim m.in. szef NSZZ "Solidarność" Piotr DUDA, premier Mateusz MORAWIECKI, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta RAFALSKA, minister edukacji narodowej Anna ZALEWSKA oraz rzeczniczka rządu Joanna KOPCIŃSKA.

12 proc. podwyżka dla urzędników

Związek żąda m.in. podwyżek płac urzędników poprzez odmrożenie w 2019 r. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła, że wyniesie on 100,0 proc. A to oznacza, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane. Związek zawodowy zaś chce by wyniósł on 112 proc. Związkowcy domagają się też odmrożenia wskaźnika, który uprawnia do obliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dałoby to dodatkowy wzrost na jednego pracownika rocznie o ok. 300 zł. Piotr DUDA zwrócił uwagę, że wskaźniki są zamrożone od 2010 r.

- "...To przez sześć lat rządów PO-PSL wynagrodzenia sfery budżetowej stały w miejscu..." - podkreślił Duda i wyraził nadzieję, że w przyszłym roku nastąpi jakiś krok. Solidarność poruszyła też kwestię minimalnego wynagrodzenia. Jej zdaniem powinna ona wzrosnąć o 8,5 pkt. proc. i wynieść 2278 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,86 zł. Rząd tymczasem propnuje kwotę 2220 zł. Ministerstwo Finansów nie zaakceptowało bowiem propozycji resortu pracy podniesienia płacy minimalnej do 2250 zł brutto. OPZZ chciało podwyżki do 2383 zł i 15,50 zł brutto za godzinę.

Trudny dialog

Mateusz MORAWIECKI powiedział, że spotkanie było okazją do przedyskutowania wielu aspektów życia społecznego i gospodarczego. I zaznaczył, że wysłuchał wielu tematów - od Lasów Państwowych począwszy, przez Stocznię Gdańską, a skończywszy na potężnych problemach pracowniczych oczywiście, w różnych sferach życia.
- "...Bardzo zależy mi na tym, żeby wykonać to, do czego rząd Prawa i Sprawiedliwości się zobowiązał, czyli budowa silnego sprawnego, solidarnego, sprawiedliwego i spójnego państwa; państwa, które będzie przyjazne dla ludzi, obywateli, pracowników, w szczególności świata pracowniczego, reprezentowanego oczywiście m.in. przez związku zawodowe..." – powiedział Morawiecki. Dodał, że najsilniejsze gospodarki świata, to takie, które oparte są o konsensus, o dialog, np. gospodarka niemiecka, japońska, francuska, czy słynące z tego gospodarki skandynawskie. Jego zdaniem państwo polskie musi być organizatorem solidarności społecznej.
- "...To jest nasze motto do działania w kolejnych latach. W oparciu o to chcemy budować kompromis. Z jednej strony ze związkami zawodowymi, z drugiej z pracodawcami i z wielu innymi, jak to się mówi, interesariuszami w społeczeństwie..." - zaznaczył.
Zdaniem P. DUDY spotkanie było bardzo owocne, choć w pewnych momentach nawet burzliwe i trudne.
- "...Po to, żeśmy się zamknęli, żeby sobie o pewnych sprawach powiedzieć dogłębnie..." - powiedział DUDA.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 09 2018 12:46:05
WYSTĄPIENIE PRZEWODNICZĄCEJ KK ZZPP DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W dniu 28 czerwca 2018 r w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, na którym przedstawiono informację dotyczącą założeń projektu budżetu państwa na rok 2019. Tomasz Robaczyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów omówił główne elementy założeń projektu budżetu państwa, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów na początku czerwca br. Minister odniósł się do kwestii kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019. Kwota bazowa w sferze budżetowej nie wzrośnie, jednak nastąpi wzrost z funduszu wynagrodzeń o 2,3%. Planowany wzrost PKB w latach 2018-2019 wynosi 3,8%.

W związku z powyższym w dniu 31 lipca br. Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapytanie w trybie udzielenia informacji publicznej czy Minister skorzystał z przysługujących mu uprawnień i przedstawił swoje propozycje odnośnie prognozowanego wzrostu wynagrodzeń dla podległych mu pracowników i funkcjonariuszy Policji. Pismo do zapoznania TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 08 2018 13:50:09
Strona 1 z 40 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk